A typical conversation

Scroll down for English

De laatste tijd hebben we aan veel mensen verteld dat we op reis gaan. Familie, vrienden, collega’s, maar ook vreemden die we tegenkwamen in de kroeg. De reacties zijn vrijwel altijd positief, maar we worden ook overspoeld met vragen. Eigenlijk ziet ieder gesprek er ongeveer hetzelfde uit en –begrijpelijkerwijs – zijn de vragen die ons gesteld worden inmiddels niet meer origineel. Geen probleem hoor, we vertellen met veel plezier en passie nog een keer het hoe, wat en waarom van onze reis. Maar omdat er ook genoeg mensen zijn die ons geen vragen willen of durven stellen, komen hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

–          Hoe lang gaan jullie weg?

Ok, moeilijke vraag 🙂 We plannen ongeveer een jaar, maar het kan net zo goed korter of langer worden. Zodra de zin om te reizen of het geld op is, komen we naar ‘huis’ – waar dat ook mag zijn…

–          Naar welke landen gaan jullie? Ik ken namelijk een vriend van een oom van een collega en hij zegt dat Togo/Bhutan/Vanuatu zo geweldig is!

De moeilijkheid van het plannen van de route moet niet onderschat worden! Iedereen kent wel iemand die ergens geweest is wat geweldig was en daarom wordt de keuze alleen maar groter. De tickets naar Nicaragua, Costa Rica, Panama, Buenos Aires, Antarctica en Zuid-Afrika zijn geboekt. Verder willen we graag naar Australië en Azië en slaan we Noord-Amerika voorlopig over. En verder zien we het wel, we houden onze opties open! Tips van vrienden van ooms van collega’s, of van jullie zelf, zijn natuurlijk nog steeds welkom 😉

–          Antarctica? Jullie wonen toch al in Noorwegen? Waarom zou je naar Antarctica willen?

Dit is een droom van mij waarin ik Bert heb meegesleept. Maar toen ik hem er meer over vertelde en toen we een boot vonden die zou gaan zeilen naar Antarctica, was ook Bert snel verkocht! Antarctica schijnt geweldig te zijn, met hele mooie natuur en veel verschillende dieren, dus dat leek ons reden genoeg om ons aan te melden voor een tocht op de Bark Europa.

–          Wat als die zeilboot zinkt?

Haha, deze vraag hebben we echt al meerdere keren gehoord! Het is een Nederlands schip en met de zeevaartervaring van de Nederlanders zit het wel goed. De Bark Europa zeilt al jaren naar Antarctica en met een kapitein als deze maken wij ons geen zorgen:

 KapiteinPicture by Lucy Hollis

–          Wat zijn jullie van plan om te doen op reis?

Bert wil dieren kijken, zijn duikbrevet halen, zwemmen met walvishaaien, op roadtrip in Australië en relaxen op een tropisch strand met een cocktail. Ik wil zeilen naar Antarctica, naar een spookstad in de woestijn in Namibië, naar Everest Base Camp en mediteren in een boeddhistisch klooster. Inmiddels hebben we elkaar overtuigd van onze ideeën en zullen we proberen zoveel mogelijk van deze dingen, en nog veel meer, samen te doen.

En we willen zeker wat vrijwilligerswerk gaan doen en goede doelen gaan steunen. We hopen dat iedereen een steentje bij wil dragen, dus binnenkort zullen we bekend maken hoe en wat we van plan zijn!

–          Jullie moeten echt ontzettend rijk zijn, of niet?

De enige die durven te vragen hoeveel onze reis gaat kosten zijn Nederlanders en Noren die we niet kennen. Het is geen geheim wat de boottocht naar Antarctica kost, dat is gewoon te lezen op de website: 7.525 euro. Maar dat is natuurlijk maar een klein deel van de reis. Voor de rest rekenen we op ongeveer 1.500 euro per maand, met in sommige landen meer (Australië is duur bijvoorbeeld) en in sommige landen minder (hopelijk). Daarnaast zijn er nog wat andere kosten als vliegtickets, reisverzekering, etc. Het is moeilijk te zeggen hoeveel het totaal gaat kosten, maar we zullen kijken of we daar onderweg iets over kunnen bloggen.

Om nog even antwoord te geven op de vraag; rijk zijn we absoluut niet. We hebben het afgelopen jaar veel moeten laten om veel te kunnen sparen. Ook daarover zullen we binnenkort een blog schrijven om jullie wat tips te geven over hoe je kunt sparen voor een wereldreis!

–          Als jullie terugkomen, gaan jullie dan in Noorwegen, Nederland of België wonen?

Dit is veruit de meest gestelde vraag! Het antwoord moeten we schuldig blijven. Als we op een tropisch strand zitten met een cocktail in onze hand zullen we dit thema nog eens aansnijden.

Dit waren de vragen die we vaak horen, maar stel gerust meer vragen. We geven er graag antwoord op!

 

IMG_8445Sneak preview of the ship, picture by Paulien

 

The last months we have told many people that we will go traveling. Family, friends, colleagues, but also random people we met when going out. Their reactions are mostly positive, but we also get a lot of questions. Basically every conversation is the same and the questions are not really original anymore. No problem, we gladly tell everything about our trip over and over again. For the people who don’t want or dare to ask us questions, here come the answers to the most frequently asked questions.

–          How long will you be away?

Ok, difficult question 🙂 We plan to be away for around 1 year, but it can become a bit shorter or longer. As soon as we don’t like to travel anymore or as soon as our bank account is empty, we’ll come back ‘home’ – wherever that might be…

–          Which countries will you visit? Because I know a friend of an uncle of a colleague and he says that Togo/Bhutan/Vanuatu is amazing!

The difficulty of planning a trip around the world should not be underestimated. Everybody knows someone who has been to a place that was amazing and the amount of choices just gets bigger and bigger. Tickets to Nicaragua, Costa Rica, Panama, Buenos Aires, Antarctica and South-Africa are booked. Furthermore we would like to go to Australia and Asia and we’ll hop over North-America this time. Other than that, we’ll see and we keep our options open! Tips from the friend of your uncle of your colleague, or just your own tips, are still welcome 😉

–          Antarctica? Don’t you live in Norway? Why would you want to go to Antarctica?

This is a dream of me which I dragged Bert into. As I told him more about it and as we found a ship that sails to Antarctica, Bert got enthusiastic as well! Antarctica is supposed to be really great, with incredible nature and a lot of wildlife, so that was enough reason for us to sign up for a trip on the Bark Europa.

–          What if the boat sinks?

Haha, we really got this question several times! It’s a Dutch ship and Dutchies have loads of experience on sea. The Bark Europa has been sailing to Antarctica for many years and with a captain like the one on the picture, we are not worried at all.

–          What are you planning to do on your trip?

Bert wants to see animals, get his scuba dive certificate, swim with whale sharks, on a road trip in Australia and relax on a tropical beach with a cocktail. I want to sail to Antarctica, visit a ghost city in the Namib desert, go to Everest Base Camp and meditate in a Buddhist monastery. We have convinced each other of our ideas and we’ll try to do most of these things, and many more, together.

We would also like to do some voluntary work and support some charity organizations. We hope all our readers will support this, so soon we’ll give you some more information about what we are planning to do and how you can help!

–          You must be super rich, or not?

The only ones who dare to ask us how much our trip will cost are Dutchies and Norwegians we don’t know. It’s not a secret how much the boat trip to Antarctica costs, you can just look it up on the website: 7.525 euro. But that is only a small part of the trip. For the other months we count around 1.500 euro per month, with in some countries more (Australia is expensive) and in some countries less (hopefully). We also have other costs like plane tickets and travel insurance. It’s difficult to say how much everything will cost in total, but hopefully we can write a blog about it when we are on the way.

And to answer the question; we are definitely not super rich. We saved a lot last year by cutting costs on various things. We’ll write a blog post about that later to give you some tips on how you can save for a trip around the world!

–          When you come back, will you live in Norway, the Netherlands or Belgium?

This is by far the question we get most often! We can’t answer it right now. When we’re at a tropical beach with a cocktail in our hands, we’ll discuss this topic again.

These were the frequently asked questions, but please ask us more questions. We would love to answer them!

One thought on “A typical conversation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *