Antarctica: Deel 2 / Part 2 (Deception Island)

Scroll down for English—

6 Maart 2015. Tijdens de nacht vaarden we van Fort Point verder naar het zuiden naar Deception Island. Dit eiland heeft de vorm van een donut met een hele smalle ingang aan de zuidelijke kant. Duizenden jaren geleden was dit ooit een supervulkaan die ongeveer 6000 meter hoog moet geweest zijn maar door de jaren heen is ingestort en uiteindelijk helemaal opgevuld met zeewater. Toen we de binnenkant van het eiland binnenvaarden viel gelijk het ruwe ongerepte landschap op en het contrast tussen de verse witte sneeuw en het zwarte lavagesteente. Tijdens onze eerste wandeling in het noorderlijke gedeelte van het eiland hoorde ik meteen hoe stil het was. Omwille van de ‘recente’ vulkanische activiteit (hij is in de jaren 60 voor het laatst uitgebarsten denk ik) zijn hier nog geen dieren te vinden dus er was geen constant lawaai van zeurende zeehonden of kwelende pinguins. Er waren ook verschillende natuurlijke havens waar geen wind was. De stilte deed bijna pijn aan de oren.

In de namiddag hebben we een tweede landing gedan op het zuidoostelijk deel van het eiland waar we onze eerste nederzetting van de walvisserij zagen. Degenen die zin hadden in een lange wandeling liepen meteen door om aan een fantastische klim over de rug van het eiland te beginnen en om de grootste chinstrap pinguin-kolonie ter wereld te bezoeken. Na een uur zwoegen was het zover; 120.000 pinguins stonden op ons te wachten. Op het strand, op de berg, op de rotsen, voor zo ver het oog reikte. Voor het eerst sinds we uit Europa vertrokken zijn kon ik niet geloven wat ik met mijn eigen ogen zag (en dat zou nog vaker gebeuren op deze zeilreis bleek later). Iedereen haalde meteen zijn peperdure spiegelreflexcamera’s tevoorschijn en begon als een gek foto’s te maken. Van iedere pinguin werd een foto gemaakt denk ik. Wally en ik besloten wijselijk om onze cameras te laten zitten en om van het uitzicht te genieten (en Paulien alle foto’s te laten maken 😉

Op de weg terug naar de Europa brachten we ook nog een bezoek aan de oude walvisnederzetting. Oude houten ingestorte huizen, gigantische verroeste tanks om de walvisolie in op te slaan en indrukwekkend grote oude walvisbeenderen overal verspreid. Ik vond het vrij moeilijk om met dit triest hoofdstuk uit onze geschiedenis geconfronteerd te worden. 100 jaar geleden werden in deze wateren duizenden walvissen gerapporteerd, wij hebben er tot nu toe nauwelijks een handvol gezien. En we troosten ons met de gedachte dat ze gewoon van niet beter wisten vroeger. Net zoals ze nu ook van niets weten (over die andere olievoorraden)?

’s Avonds na het avondmaal stond er nog een derde landing op het programma. Bedenk even wat het allerstomste zou zijn wat je in Antarctica kan doen? Uw kleren uittrekken en gaan zwemmen? Wel, dat is precies wat we gedaan hebben! In plaats van ons wollen ondergoed aan te trekken gingen we met niet veel meer dan een handdoek en zwemkledij aan land. Ok, ik weet dat dit allemaal heel erg onverantwoord klinkt maar het was allemaal minder erg dan het lijkt 🙂 De vulkaan heeft nog steeds heel veel thermische activiteit dus als je op de juiste plaatsen begint te graven krijg je vanzelf een natuurlijk warmwaterbad tot soms wel 70 graden Celsius (dus best niet te diep graven). Ik weet niet echt meer wat ik toen dacht maar het eerste wat ik deed was een duik nemen in de oceaan, die ongeveer nul graden was, alvorens me in mijn warme badje onder te dompelen. Iedereen lag doodstil naast elkaar als een bende halfgare worstjes die liggen te wachten op hun zuurkool en mosterd op een voetbalwedstrijd. In het water springen was nog het gemakkelijkste. De uitdaging was echter om er ook nog uit te komen, terug aan te kleden en in de zodiacs stappen om terug naar de Europa te varen. Nooit meer in mijn leven zal ik zagen als ik het koud heb (want in Antarctica is het altijd kouder). Zwemmen in Antarctica, brilliant en dom tegelijkertijd 🙂 Maar een onvergetelijke ervaring…

IMG_2459

In polonaise de berg omhoog / Climbing up the hill together

    IMG_2499

Paulien was wederom kleurrijk aanwezig, de omgeving was eerder zwart-wit

A colourful Paulien against a black and white environment 🙂

IMG_2547

En terug naar beneden langs de andere kant

And down again on the other side

DSCN0608

Wandelen naar de grootste Stormbandpinguin-kolonie ter wereld! Achter ons zie je de ingang van het eiland.

Walking to the largest chinstrap penguin colony in the world. Behind us you can see the entrance of Deception Island.

IMG_2615

Overal pinguins… / Penguins everywhere

IMG_2616

IMG_2613 IMG_2635

Deze kerel was al keien aan het verzamelen om zijn nestje te bouwen voor volgend jaar.

Although it was the moulting period, this guy was already collecting pebbles to build a new nest.

IMG_2644

Terugwandelen naar het schip, we zien ons ‘huisje’ alweer liggen.

Walking back to the Europa, which you can see in the background.

IMG_2645

Restanten van walvissen en de walvisserij

Remains of whales and the whaling industry

IMG_2648 IMG_2649

Aan de grootte van die beenderen te zien moeten die walvissen gigantisch geweest zijn

Looking at the sizes of the bones, these whales must have been gigantic.

IMG_2661 IMG_2663  IMG_2667

Hogedrukketels voor de productie van walvis-olie.

High pressure boilers for the production of whale oil.

DSCN0616

Lekker zwemmen op Antarctica / Swimming on Antarctica: lovely!

Maar het was ijskoud / But it was cold like hell…

DSCN0620

6 March 2015. During the night we motored from Fort Point further south to Deception Island. This is an island the shape of a donut with a very tight entrance on the southern part. Thousands of years ago, this was once a super-volcano estimated to be around 6000 meters high and collapsed over the years which caused the inside of the island to be filled with ocean water. When we entered the inside of the island we immediately noticed the rough landscape and the contrast between the fresh snow and black volcanic rocks. When we were walking up the northern part of the island I immediately noticed how quiet the island was. Because of the volcano’s ‘recent’ activities (it erupted for the last time in the 60’s I think) there is no wildlife on the inside of the island and therefore no constant noise of seals or penguins. There are also several natural harbours where there was no wind. The sound of silence was almost painful to my ears.

In the afternoon we went to the southeast side of the island where we visited our first whaling station. The ones who wanted to stretch their legs a bit more continued right away to start an amazing climb over the ridge of the island to reach the home of the largest colony of chinstrap penguins in the world. On the other side of the island, exposed to the wild open water, 120.000 chinstrap penguins were waiting for us. On the beach, the hill, the ridge, there were penguins everywhere as far as the eye could reach. For the first time since we left Europe, I could not believe what I was seeing with my own eyes (spoiler alert: and that was just only the beginning). All the people with their big fancy cameras and lenses started taking picture like crazy. For every penguin, a picture was taken. Wally and I wisely decided to keep our cameras in our pocket and just enjoy the amazing view (and let Paulien take the pictures ;).

On the way back to the Europa we as well visited the old abandoned whaling station. Old wooden houses, gigantic metal tankers to store the whale blubber and bones of whales scattered all over the place. I found it quite difficult to be confronted with yet another painful chapter in human history. 100 years ago, thousands of whales were reported in these waters, we have seen less than a dozen so far. And we (have to) comfort us with the idea that they just did not know any better back then. Just like they do now?

Then in the evening after dinner, there was even a third landing on the agenda. Now, what would be the most ridiculous thing to do on Antarctica? Take off all your clothes and go swimming? Well, that is exactly what we did! Instead of woollen underwear we put on swimming gear and a towel and we got dropped off at the beach. Now I know that that may sound like a bad idea but it was not as bad as it sounds. The volcano still has a lot of thermal activity in some places so when you start digging close to the water you would get a natural hot tub of up to 70 degrees Celsius! I was not really sure what I was doing but the first thing I did was take a dive in the ocean (which was about 0 degrees Celsius) and then laid down in our hot tub. Everybody was lying next to each other like semi-cooked hot-dogs waiting for their sauerkraut and mustard on a football match. Getting in the warm (and cold) water was the easy part. The fun part however was when we had to get out, get dressed and go in the zodiacs back to the Europa. I will never complain about being cold again (because it will always be colder on Antarctica). Swimming in Antarctica: brilliant and stupid at the same time 🙂 But an unforgettable experience…

 

One thought on “Antarctica: Deel 2 / Part 2 (Deception Island)

  1. De foto als je weer uit het water kwam, spreekt boekdelen.
    Nice timing!
    Mooie reflectie overigens (die andere oliebronnen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *