Kerst op een tropisch eiland! / Christmas on a tropical island!

—Scroll down for English—

We hadden op Koh Tao genoeg tijd om te bedenken wat we wilden doen met kerst en we besloten het lot te laten bepalen: we zouden de goedkoopste vlucht vanaf Kuala Lumpur nemen. Deze bleek naar Borneo te gaan en we vonden daar een all-inclusive duikresort dat nog plek had. Geen slecht idee vonden we zelf!

De tocht van Koh Tao naar Kuala Lumpur zou per taxi, boot, nog een taxi, minibusje en bus zijn en zou zo’n 26 uur (en dus 1 nacht) in beslag moeten nemen. Uiteindelijk wisselden we 3 keer van minibusje onderweg en voor de chauffeur was 5 minuten pauze gelijk aan een uur eten/drinken/plaspauze. In totaal deden we er 36 uur over, waaronder dus 2 nachten. Een reis om snel te vergeten!

Kuala Lumpur bleek gelukkig een hele leuke stad te zijn. Het draait hier vooral om eten en de multiculturele mix van mensen zorgt ervoor dat er genoeg variatie is. In Maleisie is maar 50% van de inwoners daadwerkelijk Maleisisch, de rest zijn vooral Chinezen en Indiers (welk Europees land is zo gastvrij?). Al deze mensen leven in redelijke rust naast elkaar en zo gebeurt het dat je volledig gesluierde vrouwen naast meisjes in minirokjes ziet lopen. Terug naar het goede eten; we aten ‘shawarma’, falafel, geroosterde eend, noedels, curry en wat nog niet meer. We bezochten uiteraard ook wat markten waar we vers fruit en nog meer lokale specialiteiten proefden.
Kuala Lumpur is ook een hele moderne stad, met een monorail en veel winkelcentra. ‘Hoe groter, hoe beter’ is hier het motto en in kersttijd ook ‘hoe gekker, hoe beter’. En zo vonden we enorme kerstbomen en kerstversieringen (in een Islamitisch land dus), een indoor schaatsbaan en zelfs een indoor pretpark. Het letterlijke en figuurlijke hoogtepunt voor veel toeristen is een bezoekje aan de Petronas towers, de hoogste twin towers ter wereld. Je schijnt er een fantastisch uitzicht te hebben, maar 18 euro voor een ritje in een lift vonden we iets te veel, dus bewonderden wij de torens vanaf de grond.

Na een paar dagen in KL was het tijd voor de eerder genoemde goedkope vlucht, gelijk ook onze eerste vlucht met AirAsia. Deze RyanAir van Azie (maar dan nog slechter) heeft vliegtuigen die gemaakt zijn voor Aziaten en dus zaten wij 3 uur met onze knien in onze nek, maar goedkoop was het wel 😉
Na nog een uur op een boot kwamen we aan op Mabul, waar we onze kerst zouden vieren. Dit is een klein eilandje (je kan er in minder dan een uur rond lopen) met een paar duikresorts, een dorpje Maleisiers en een dorpje met zogeheten zeezigeuners. Deze mensen hebben altijd op boten geleefd, maar hebben nu ook huisjes op het strand gebouwd. Omdat ze een eigen volk zijn en traditioneel gezien rondtrekken in de zee tussen Maleisie, Indonesie en de Filipijnen, erkent geen van deze landen ze als hun inwoners. Deze mensen zijn dus papierloos en hebben geen enkele rechten. Een moeilijke kwestie…

Wij verbleven bij Scuba Junkie en dat bleek een uitstekende keuze! Alles was supergoed georganiseerd en we ontmoetten leuke mensen waar we kerst mee hebben gevierd. In ons pakket hadden we elke dag 3 duiken en ons schema zag er dan ongeveer zo uit: ontbijt, duik 1, cake, duik 2, lunch, duik 3, cake en dan avondeten. Het strand was op zo’n 50 meter van onze kamer, maar we hebben bijna geen tijd gehad om op het strand te zitten!
Iedereen had ons verteld dat we hier veel schildpadden zouden zien, dus toen we er geen zagen tijdens onze eerste duik waren we een beetje teleurgesteld. Gelukkig werd dat later anders, we zagen schildpad na schildpad, van 40cm tot bijna 1,5 meter! Verder is Mabul wereldberoemd om het macro-duiken, dat wil zeggen dat je allerlei kleine dingen kunt zien. Vooral de naaktslakken zijn populair, die zijn namelijk heel kleurrijk en niet zo moeilijk te vinden. Maar we vonden ook kleine krabben en garnalen van maar een cm groot. We hadden elke dag een andere gids en dat was ideaal. De ene liet ons een zeepaardje van 2mm zien, de andere vond een zeldzame blauwe mandarijnpitvis. Lokale gids Sharkie vond voor ons een witpuntrifhaai en 2 koraalkathaaien! Op de laatste dag (met gids Kevin uit Gent) dachten we dat het niet meer beter kon, totdat we op de 2e duik 8 schildpadden zagen en op de laatste duik zelfs een blauwgeringde octopus! Deze kleine octopus heeft genoeg gif om 26 mensen te doden en als je geprikt wordt heb je nog maar een paar minuten te leven. Je begrijpt dat we op gepaste afstand bleven…
Vanaf Mabul kun je ook naar Sipadan, 1 van de beste plekken ter wereld om te duiken. Er worden per dag 120 mensen toegelaten en omdat wij zo laat boekten stonden we op de wachtlijst. Er was 1 afzegging en na lang beraad besloten we dat Bert dit plekje zou nemen. We hebben dus 1 dag apart gedoken en hij heeft fantastische dingen gezien. Veel (kleine) haaien en enorm grote scholen vissen. We moeten dus zeker nog eens terug om samen in Sipadan te duiken!

Niet alleen in het water waren schildpadden te zien, het resort heeft ook een beveiligde broedplaats voor schildpadden. Als de lokale mensen een schildpaddennest aanwijzen, krijgen zij 2 euro beloning per ei dat gevonden wordt in dat nest. Dat is veel meer dan de 45 cent dat een ei op de zwarte markt opbrengt en met zo’n 120 eieren per nest is dat voor de lokale bevolking alsof ze de jackpot winnen!
Het laatste nest van dit jaar zou op 2e kerstdag uitkomen, maar op kerstavond was het al zo ver! Een mooi moment om het goede doel te steunen, dus adopteerden wij elk een schildpad. Voor zo’n 25 euro mochten we ‘ons’ schildpadje vrijlaten op het strand en een naam geven. Omdat we hopen dat de nieuwe generatie ook nog kan genieten van de schildpadden, besloten we ze te vernoemen naar Bert zijn 2 oudste neefjes. Schildpadden ‘Niels’ en ‘Jens’ vonden snel hun weg naar de zee; hopelijk kunnen we ze over een jaar of 20 als volwassen schildpadden tegenkomen tijdens het duiken!

Na 5 fantastische dagen kwam er een eind aan ons kerstavontuur op Mabul. Nadat we gedag hadden gezegd tegen al onze nieuwe vrienden was het tijd om de boot en het vliegtuig terug te nemen naar Kuala Lumpur en een nieuwe bestemming uit te zoeken voor oudejaarsavond!

IMG_3601 (Kopie)Monorail

IMG_3551 (Kopie)Bert is onder de indruk van de kerstversiering / Bert is impressed by the Christmas decorations

IMG_3545 (Kopie)Pindapannenkoeken op de markt / Peanut pancakes at the food market

IMG_3546 (Kopie)Kleurrijke zoetigheid / Colorful sweet things

IMG_3558 (Kopie)Chinatown

IMG_3560 (Kopie)Temple

IMG_3576 (Kopie)Papier offeren / Offering paper

IMG_3579 (Kopie)Een kaarsje of fruit doneren kan natuurlijk ook / Donating a candle or fruit is also possible

IMG_3583 (Kopie)Maar wierook ruikt lekkerder / But incense smells better

IMG_3608 (Kopie)Mooi gebouw / Nice building

IMG_3618 (Kopie)Fruit market

IMG_3623 (Kopie)Ze hadden er ook lekkere vis / They also had nice fish

IMG_3631 (Kopie)Sikh temple

IMG_3634 (Kopie)Moskee / Mosque

IMG_3639 (Kopie)Petronas towers

DSCN3041 (Kopie)Cadeautjes voor de medewerkers / Presents for the staff

DSCN3043 (Kopie)Zo liepen de medewerkers er de hele week bij 🙂 Waarom zou een moslim geen kerst kunnen vieren? /
This is how the staff looked all week 🙂 Why would it not be possible for a muslimto celebrate Christmas?

IMG_3650 (Kopie)De schildpadjes worden geboren / The turtles are being born

IMG_3666 (Kopie)De lokale kinderen kwamen ook even kijken / The local children also wanted to have a look

IMG_2911 (Kopie)Schildpadje Niels / Turtle Niels

IMG_2938 (Kopie)Kerstavond / Christmas Eve

IMG_3007 (Kopie)En nog een groepsfoto / And another group picture

IMG_3687 (Kopie)Dit olieplatform is nu luxe resort / This oil platform is now a luxurious resort

IMG_3730 (Kopie)De wandeling van het resort naar de boot / The walk from the resort to the boat

IMG_3731 (Kopie)Dorpje van de zeezigeuners / Village of the sea gypsies

IMG_3745 (Kopie)Met een flexibele tak kun je ook springen / A flexible branch makes a good jumping rope

IMG_3741 (Kopie)Het strand van ons resort / The beach of our resort

Een filmpje van onze onderwater avonturen / A movie of our underwater adventures
Meer visjes zien? Bekijk dan de foto’s hier / Want to see more fishes? Check out the pictures here

We had time enough on Koh Tao to think about what we wanted to do for Christmas and we decided to let faith decide: we would just take the cheapest available flight from Kuala Lumpur. Turned out that was to Borneo and we managed to find an all-inclusive resort that still had space. Not a bad idea!

The trip from Koh Tao to Kuala Lumpur would take us by taxi, boat, another taxi, minivan and bus and would take 26 hours (incl. 1 night). On the actual trip we changed minivan 3 times and the driver thought a 5 minute break was the same as a 1 hour eating/drinking/toilet break. In total it took us 36 hours, including 2 nights, to get to Kuala Lumpur. A trip to forget as fast as possible!

Kuala Lumpur turned out to be a really fun city. It is all about the food and the multicultural mix of people makes sure there is enough variation. In Malaysia, only 50% of the inhabitants is Malay, the others are mostly Chinese and Indians (which European country is so welcoming?). All these people live together in relative peace and so it happens that you see a fully covered Muslim woman next to a girl in mini skirt. Back to the good food; we ate shawarma, falafel, roast duck, noodles, curry and lots of other things. Of course we also visited some markets where we got fresh fruit and other local specialties.
Kuala Lumpur is a very modern city, with a monorail and loads of shopping malls. ‘The bigger the better’ and in Christmas time also ‘the crazier the better’. We saw huge Christmas trees and Christmas decorations (in an Islamic country), an indoor ice skating rink and even an indoor amusement park. The highlight for many tourists is a visit of the Petronas towers, the highest twin towers in the world. It gives you an amazing view over the city, but 18 euro for an elevator trip was a bit above our budget, so we enjoyed the towers with our feet on the ground.

After a few days in KL it was time for the earlier mentioned cheap flight, also our first flight with AsiaAir. This RyanAir of Asia (but even worse) has planes that are designed for Asians, so we enjoyed 3 hours with our knees folded up. But cheap it was 😉
After another hour by boat we arrived in the island Mabul, where we would celebrate Christmas. Mabul is a small island (you can walk around in an hour) with a few dive resorts, a Malay village and a village with sea gypsies. These sea gypsies have always lived on boats, but recently started building houses on the beach. Because they have always travelled around between Malaysia, Indonesia and the Philippines, none of these countries recognizes them as their citizens. This makes the people stateless and they don’t have any rights in any country. A difficult problem…

We stayed at Scuba Junkie and that turned out to be an excellent choice! Everything was well organized and we met some nice people to celebrate Christmas with. In our all-in package we had 3 dives per day and our days would look like this: breakfast, dive 1, cake, dive 2, lunch, dive 3, cake and dinner. Not bad! And the beach was only 50 meters from our room, but we almost didn’t have any time to spend on the beach as we were diving so much!
Everybody told us we would see lots of turtles, so when we didn’t see any on our first dive, we were a bit disappointed. Luckily that changed, we saw turtle after turtle, from 40 cm to 1,5 meter! Mabul is also world famous for its macro diving aka just finding a lot of small stuff. The nudibranchs are very popular with other divers, they are easy to find and very colourful. But we also found small crabs and shrimp of less than a cm. Every day we had another guide and that was perfect. One showed us a sea horse of 2 mm, the other found a rare mandarin fish. Local guide Sharkie found a white tip reef shark and 2 coral cat sharks! On the last day (with Belgian guide Kevin) we thought it couldn’t get better anymore, until we saw 8 turtles on the 2nd dive and on the last dive we saw a blue-ringed octopus! This little octopus has enough venom to kill 26 persons and when it bites, you will die within a few minutes. You understand we kept some distance…

From Mabul, you can also go to Sipadan, one of the best places in the world to dive. They give out 120 permits per day and because we booked late, we were on the waiting list. There was 1 cancellation and we decided Bert would take the spot. So we dove separate for 1 day and he saw amazing things. A lot of (small) sharks and big schools of fishes. We definitely have to comeback one day to dive together in Sipadan!

We didn’t only see turtles in the water, the resort also has a turtle hatchery. When the locals tell them about a nesting female, they get 2 euro per egg that’s found in the nest. The 2 euro is much more than the 45 cent an egg would go for on the black market, so with about 120 eggs per nest, it’s like winning the lottery for the locals!
The last turtles of this year would be born on the 26th, but they got out already on Christmas Eve! A good moment to support this good cause, so we both adopted a turtle. For about 25 euro we could release ’our’ turtle on the beach and also name it. Because we hope the new generation will still be able to enjoy the turtles, we decided to name them after Bert’s oldest 2 nephews. Turtles ‘Niels’ and ‘Jens’ found their way to the sea; hopefully we can dive with them in around 20 years!

After 5 fantastic days our Christmas adventure on Mabul came to an end. After we said goodbye to our new friends, it was time to take the boat and plane back to Kuala Lumpur and find the next destination to celebrate New Year’s Eve!

2 thoughts on “Kerst op een tropisch eiland! / Christmas on a tropical island!

  1. Als ik jullie verhalen lees begint het weeral te kriebelen om te gaan duiken. Toch wel een beetje jaloers hoor! Maar 3 duiken op een dag… dan zullen jullie wel moe geweest zijn :-p.
    En die schildpadjes… ik hoop dat ik dat ook ergens kan meemaken :-).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *