Myanmar: All good things come to an end…

—Scroll down for English—

Ik had bedacht om van Inle Lake naar Hpa-An te reizen, met een stop bij Golden Rock. Dat deze reis niet makkelijk zou worden was me al verteld door de Lonely Planet, maar ik had genoeg tijd en ik vind het niet zo erg om lang in de bus te zitten. En dus zag mijn avond/nacht/dag er zo uit: tuktuk, nachtbus, pick-up, tuktuk en truck. Alles bij elkaar duurde het zo’n 15 uur, maar dan was ik toch echt bij Golden Rock!

Golden Rock is 1 van de heiligste plaatsen van Myanmar, omdat het een rots is die balanceert op een haar van Boeddha. De rots is goud geverfd, maar mannen kunnen ook goudblaadjes kopen en die erop plakken. Vrouwen mogen alleen van een afstandje naar de rots kijken en dat was reden voor mij om te twijfelen om er naartoe te gaan, maar ik besloot het toch te doen.

Vanuit het dorpje ging ik samen met 40 mensen uit Myanmar in de laadbak van een truck de weg op, die meer op een achtbaan dan een weg leek. Het regende ook nog eens enorm hard en als je daar nog het absurde bedrag aan entree bij rekent, moest ik een flink offer brengen om een gouden steen te zien. En dat was precies was het was: een gouden steen. Waarvan ik natuurlijk nogal sceptisch ben dat ie op 1 haar balanceert en toch aardbevingen overleeft. Zoals local Tim (straks meer) zei: misschien hebben ze m wel gewoon vastgemetseld.

Van de gouden steen zou ik met de bus naar Hpa-An gaan, maar de bus bleek niet te gaan en dus werd ik gebracht in een veredelde tuktuk waarna ik nog een keer moest overstappen in een truck. Na een lange dag kwam ik aan in Hpa-An, waar Øyvind (daar is ie weer) en zijn Myanmar vriend Tim gelukkig al een hotel geregeld hadden voor me. Ik maakte kennis met Tim, die de leukste Myanmar persoon was die ik tegen was gekomen!

Tim was met de auto en de dag erop gingen we met 3 op pad om grotten te bezoeken. Nadat ze mij ervan overtuigd hadden dat Justin Bieber ontzettend goede muziek maakt kwamen we aan bij de eerste grot. Alles draait hier om het Boeddhisme, dus uiteraard was er in deze grot een tempel. Er waren ook apen en een supermooi uitzicht over de omgeving. Na een bezoekje aan een tweede tempel aten we bij een Mexicaanse Thai en planden we onze middag. We waren een beetje lui, maar besloten toch een berg met een pagode op de top te beklimmen. Helaas was ik niet echt geinformeerd en nadat we 10 minuten bezig waren vertelde Tim dat de beklimming 2 uur zou duren! En dat in de hitte! Ik was blij dat ik mijn camera niet mee had genomen, maar dat betekent ook dat ik dus geen foto’s heb voor jullie…
De tocht was een vreselijke trap die inderdaad bijna 2 uur omhoog ging, maar het uitzicht was het zeker waard.

Tim moest weer aan het werk en meer dan het dorpje rondlopen deed ik ook niet meer. De volgende dag nam ik samen met Øyvind de bus naar Mawlamyine (Moulmein) waar het serieus de hele 2 dagen dat we er waren geregend heeft. We probeerden onze dag op te leuken met een 5D bioscoop die waarschijnlijk ooit in de Sovjetunie gemaakt was en door lekker uit eten te gaan in een restaurant waar een rat rondliep. Ook een bezoekje aan het lokale museum mocht niet ontbreken. Gelukkig maakte de whisky en wat kaartspelletjes het toch nog gezellig!

Mijn 4 weken in Myanmar zaten erop. Een korte samenvatting: Myanmar is een supermooi land met ontzettend vriendelijke mensen, die continue met me op de foto wilden. In 27 dagen heb ik precies 700 euro uitgegeven, een gemiddelde van 26 euro per dag (incl. kosten voor visum). Ik heb 400 euro verdiend, dus netto maar 300 euro uitgegeven. In Myanmar heb ik ook 27 dagen vegetarisch gegeten en dat is me heel goed bevallen. In Vietnam ga ik zeker door met zo veel mogelijk vegetarisch eten, met af en toe een keer vlees (al heb ik gehoord dat Vietnam niet echt vegetarisch-vriendelijk is).

Na een korte wandeling over een brug kwam ik aan in Thailand. Øyvind ging dezelfde kant op, maar net over de grens werden zowel hij als ik ziek. We bleven 2 dagen aan de grens voordat we verder konden reizen naar Bangkok.
In Bangkok hadden we afgesproken met Tim die daar was voor een feestje. We spraken af in een winkelcentrum omdat ik naar de H&M wilde en de jongens wilden graag naar de bioscoop. Mijn vlucht was om 6.45 ‘s ochtends en mijn plan was om ‘s avonds naar het vliegveld te gaan en daar te slapen. Maar Tim en Øyvind waren wel in voor een feestje en dus besloten we uit te gaan tot 3 uur en dan kon ik daarna gelijk een taxi nemen naar het vliegveld. Op papier een supergoed plan, in praktijk was ik vooral heel erg brak. Maar een leuke avond was het wel! Na gedag te hebben gezegd tegen mijn nieuwe vrienden nam ik een taxi naar het vliegveld voor een vlucht naar mijn volgende bestemming: Vietnam!

 20160607_084128 (Kopie)
Met z’n allen in de truck / Everybody in the truck

IMG_5849 (Kopie)

Mooie bloemen op weg naar Golden rock / Nice flowers on the way to Golden Rock

IMG_5851 (Kopie)

Beetje mistig / Bit foggy

IMG_5853 (Kopie)

Dat kind doet het niet slecht / Not a bad idea of the little kid

IMG_5854 (Kopie)

Voetballen op hoogte / Playing football on top of the mountain

IMG_5858 (Kopie)

Daar is ie dan! / There it is!

IMG_5860 (Kopie)
Locals plakken er goud op / Locals put gold leaf on the rock

20160607_094242 (Kopie)
Ik geef het toe, ik had ook een poncho! / I admit, I also had a poncho!

IMG_5861 (Kopie)

De vrouwen bidden op een afstandje / The women have to keep their distance

IMG_5863 (Kopie)

Spullen vervoeren / Transporting stuff

IMG_5866 (Kopie)

Zonder de mist was het heel mooi / Without the fog it would be really nice

IMG_5869 (Kopie)

1 van de grotten / 1 of the caves

IMG_5870 (Kopie)

Versierd met heel veel kleine Boeddha’s / Decorated with many small buddhas

IMG_5871 (Kopie)

Geen slecht uitzicht / Not a bad view

IMG_5872 (Kopie)

IMG_5874 (Kopie)

Deze aap heeft het ook naar zijn zin / The monkey is enjoying himself

13418883_817166791897_5961811820519181057_n (Kopie)
Toch 1 foto van de top / I found 1 picture of us on the top

20160609_203352 (Kopie)

Myanmar versie van wijn en kaas in de avond / Myanmar version of wine and cheese

IMG_5887 (Kopie)
In Myanmar is affectie in het openbaar niet normaal. Je moet je dus als stelletje verstoppen achter een paraplu; hoe romantisch!
In Myanmar you don’t show any public affection. Instead the couples hide behind umbrellas; how romantic!

—English version—

I planned to travel from Inle Lake to Hpa-An, with a stop at Golden Rock. The Lonely Planet had already told me that this journey would not be an easy one, but I had enough time and I don’t really mind being in a bus for a long time. And so my evening/night/day looked like this: tuktuk, night bus, pick-up, tuktuk and truck. All in all it took 15 hours, but then I finally arrived at Golden Rock!

Golden Rock is 1 of the most holy places in Myanmar, because it is a rock that balances on a hair of Buddha. The rock is painted gold, but men can also buy gold leaves and stick them on. Women can only look at the rock from a distance and that was reason enough for me to doubt if I wanted to go there at all, but I decided to do it anyway.
From the village I took a truck all the way up together with 40 locals and the trip was more like a rollercoaster than a road. It was raining a lot and if you add the extremely high entrance fee for foreigners, it all felt like a big sacrifice to visit a golden rock. And that was just it: a golden rock. Of which I don’t believe it really balances on a hair and still survives earthquakes. Like local Tim (more about him later) told me: Maybe they just use concrete to keep it in place.

From the golden rock I would take a bus to Hpa-An, but it turned out the bus didn’t go, so a guy brought me in his tuktuk, after which I had to chance another time to a truck. After a really long day I arrived in Hpa-An, where Øyvind (I met him again) and his Myanmar friend Tim had already booked a hotel for me. I met Tim, who turned out to be the most fun Myanmar person I had met during my whole stay in Myanmar.

Tim was in Hpa-An by car so the next day the 3 of us went to see some caves. After the two guys had convinced me that Justin Bieber makes really good music we arrived at the first cave. Everything here is about Buddhism, so of course the cave was turned into a temple. There were also monkeys and an amazing view over the surrounding areas. After visiting a second cave we had lunch at a Mexican Thai and planned our afternoon. We were a bit lazy, but decided anyway to climb a mountain with a pagoda on top. Unfortunately I was not very well-informed and after 10 minutes Tim told me the hike would take 2 hours! And it was so hot! I was happy I didn’t carry my camera, but this also means I have no pictures for you…

The trip was a horrible stairway that indeed took 2 hours to climb up, but the view was worth it.

Tim had to go back to work and I didn’t do anything more than just walking around town. The next day Øyvind and me took the bus to Mawlamyine (Moulmein) where it seriously rained the full 2 days we were there. We tried to entertain ourselves with a 5D movie, which was probably from Sovjet times and we went for dinner in a restaurant with a rat. And we visited the local museum. Luckily we had whisky and card games in the evening and that made everything better!

My 4 weeks in Myanmar came to an end. A short summary: Myanmar is a beautiful country with amazing people who want to take pictures of and with me all the time! In 27 days I spent 700 euro, an average of 26 euro per day (incl. visa costs). I also earned 400, so in the end I only spent 300 euro. In Myanmar I decided to eat only vegetarian food and I really enjoyed it. I’ll try to eat as much vegetarian as possible in Vietnam as well, although I heard it’s not going to be easy.

After a short walk over a bridge I arrived in Thailand. Øyvind was taking the same route, but just across the border we both got food poisoning. We stayed at the border town for almost 2 days until we could continue to Bangkok.

In Bangkok we met up with Tim again, who was there for a party. We met up in a shopping mall because I wanted to go to the H&M and the guys wanted to go to the cinema. My flight was at 6.45 in the morning and my plan was to go to the airport and sleep there. But Øyvind and Tim were up for a party so we went out until 3 and then I could take a taxi straight to the airport. It sounded like a great plan, but in reality I was really tired. But it was a great night! After saying goodbye to my new friends I took a plane to my next destination: Vietnam!

2 thoughts on “Myanmar: All good things come to an end…

  1. En weer kwam die handige selfiestick van pas! Ik zou toch maar eens terugkomen op al die lelijke woorden tegen Oyvind!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *