Perth and the beginning of another road trip!

Scroll down for English—

Normaal zoeken we qua hostel de beste prijs-kwaliteit verhouding, maar in Perth was dat iets doorgeslagen naar goedkoop. Ons hostel was naast een Taoistische tempel en de wierook mengde goed met de wiet-rook van de Franse backpackers. Maar de badkamers waren schoon en de mensen aardig, dus het viel allemaal goed mee.

Perth is vooral een stad van terrasjes, cafe’s, restaurants en bars, maar veel van die dingen vallen buiten ons budget (een glas wijn of een biertje is vanaf zo’n 7 euro). Gelukkig hadden de hostel-hippies een oplossing voor ons budgetprobleem: een Indiaas restaurant op een prachtige locatie aan de haven dat compleet draaide om de filosofie van het geven. Zij geven jou een maaltijd, jij geeft hen wat je wil. Het eten was lekker en de mensen opvallend divers. Groepjes vrienden, ouders met kleine kinderen, zakenmensen, backpackers en lokale dakozen, iedereen zat naast elkaar te eten. Een leuk initiatief en we hebben natuurlijk een donatie gedaan!

Het was Pasen en daarom vrij rustig in Perth. Volgens Bert was het ‘de stomste Pasen ooit’, want we waren vooral bezig met bloggen en nieuwe plannen maken. Tussendoor was er nog wel tijd voor een lekkere burger (die onze top 5 toch niet haalt) en een bezoekje aan King’s Park, een supermooi park met uitzicht over de skyline van Perth. We trakteerden onszelf op druiven en genoten in het gras van het uitzicht en de zon.

Aangezien het liften niet heel soepel verlopen was en we toch wat afgelegen plekken willen bezoeken aan de westkust, zat er niks anders op dan op zoek te gaan naar een vervoersmiddel dat daarbij past. Een auto dus! We hoorden van anderen dat het in West-Australië heel makkelijk is om een auto te kopen, dus we begonnen onze zoektocht. Er is hier geen jaarlijkse keuring en je hebt ook geen woonadres of zelfs een rijbewijs nodig om een auto te kunnen kopen. 1 papiertje invullen is alles dat nodig is.  We bepaalden ons budget op ‘zo weinig mogelijk’, maar het moet wel een auto zijn die ons betrouwbaar een paar duizend km door de outback kan rijden. We vonden een paar auto’s die aan onze wensen voldeden en spraken af om er 1 te bekijken. Een half uurtje later waren wij zomaar de eigenaren van een Toyota Corolla uit 1993 met bijna 500.000 km op de teller. Er scheelt wel wat aan; de airco is kapot, de radio doet het maar sporadisch en de ramen hebben kieren. Maar hij rijdt perfect, is altijd goed onderhouden, verbruikt niet veel benzine en is nog redelijk comfortabel om in te slapen (zo ondervonden we later). En best van alles; hij kostte maar 400 euro inclusief 3 maanden registratie en verzekering! Nu maar hopen dat ie het ook nog 3 maanden volhoudt…

De volgende dag stond gelijk het vertrek uit Perth op het programma. De herfst komt er hier aan en we willen niet al te veel kou lijden in ons tentje, dus hoe eerder we naar het noorden kunnen, hoe beter. Het eerste deel van de roadtrip gaat namelijk zuidwaarts, richting de wijn van Margaret River (zoek die maar op de volgende keer in de AH).
Ik had instructies gekregen van mijn vader en dus was de eerste stop het Shipwreck museum van Freemantle. Dit is een soort Hollands glorie museum met informatie over de VOC en de schepen die op de Australische kust gestrand zijn, met als hoogtepunt een hele zaal vol spullen van de Batavia. Een verhaal uit de Nederlandse geschiedenis vol muiterij, een scheepswrak en vermoorde en verdwenen opvarenden. We zagen onder andere kanonnen, een deel van het schip en een skelet van 1 van de opvarenden. Een bijzonder museum!

Daarna kwamen we langs de haven van Freemantle en we konden de fish & chips hier niet weerstaan. Wij denken dat dat typisch Brits is, maar volgens de Nieuw-Zeelanders is het typisch Nieuw-Zeelands en nu komen we het hier in Australië weer overal tegen. Zoals het hoort, in papier en hij was zeker weten vers en erg lekker!

We begaven ons ook nog even naar de duikwinkel, want er zijn langs de westkust talloze mooie snorkelplekjes. Onze 10-dollar-snorkel uit Costa Rica hebben we uit frustratie weggegooid (dat zit toch niet lekker en er komt water in je bril) en dus investeren we hier in een goede snorkelset. Uiteraard moet die gelijk uitgeprobeerd worden bij een fantastisch mooi strandje iets verderop. De snorkels lijken goed en we vinden zonder problemen het koraal. Er zijn wat leuke kleine visjes en we zien 1 grote pijlstaartrog! Direct zijn we weer enthousiast over het onderwaterleven, dus we zullen nog veel gaan snorkelen. Hopelijk wel in warmer water, want het water van 20 graden laat ons bibberend achter.

Vanuit Freemantle zoeken we onze gratis camping voor de nacht. Australië is een duur land en wildkamperen mag niet. Gelukkig hoorden we al snel van de app Wikicamps die je voor zo’n 6 euro kunt installeren en waar werkelijk alle campings van Australië op te vinden zijn. Wij zoeken dus naar gratis campings met een wc en daarvan zijn er altijd wel een paar te vinden in de omgeving. Soms moeten we er 50 km extra voor rijden, maar dat is altijd nog goedkoper dan 20 euro betalen voor een camping! Benzine is hier namelijk wel weer goedkoop, gemiddeld zo rond de 80 cent per liter. We hadden de Wikicamps app ook al tijdens het liften en het ritje met de camper gebruikt en de faciliteiten zijn erg verschillend. Van prachtige stopplekken met barbecues, drinkwater, schone wc’s en een grasveldje voor onze tent tot stopplekken langs de snelweg met alleen een zogenaamd ‘long-drop toilet’. Iets wat wij vroeger gewoon een ‘gat in de grond’ noemden.

De eerste camping is zo’n stopplek naast de snelweg, maar we kunnen er prima ons tentje kwijt en we zijn de enigen. We leven hier met de zon en dat betekent dat we al rond een uur of half 9 naar bed gaan en vaak al voor 6 uur wakker zijn. Moe van een drukke eerste dag vallen we dus vroeg in slaap.

DSCN4976 (Kopie)
Een lekker drankje / A nice drink

DSCN4977 (Kopie)
Met burger / With burger

IMG_4684 (Kopie)

Geen slechte plek om nieuwe plannen te maken / Not a bad place to make some new plans

IMG_4687 (Kopie)

IMG_4690 (Kopie)

IMG_4693 (Kopie)

IMG_4695 (Kopie)

De Indische maaltijd / The Indian meal

IMG_4707 (Kopie)

Perth by night

DSCN5151 (Kopie)

Onze nieuwste vervoersmiddel / Our new ride

DSCN4979 (Kopie)

Het snorkelstrandje / The snorkel beach

DSCN4981 (Kopie)

Goed kijken, dan zie je een pijlstaartrog / If you look closely, you can see a stingray

DSCN4991 (Kopie)

DSCN4997 (Kopie)

Klein visje / Small fish

DSCN4999 (Kopie)

Vrolijk Pasen! / Happy Easter!

IMG_4709 (Kopie)

Een deel van de Batavia / Part of the Batavia

IMG_4711 (Kopie)

Het skelet van 1 van de opvarenden / The skeleton of 1 of the sailors

IMG_4718 (Kopie)

Een deel van de lading van een ander Nederlands schip: slagtanden van olifanten /
Part of the cargo of another Dutch ship: elephant tusks

IMG_4720 (Kopie)

Hollands glorie! / Lot of Dutch stuff

IMG_4723 (Kopie)

Fish and chips!

IMG_4730 (Kopie)
Onze camping voor de eerste 2 nachten / Our campsite for the first 2 nights

—English—

Normally we look for the best price-quality ratio when looking for a hostel, but in Perth we focused a bit more on price. Our hostel was next to a Taoist temple and the incense mixed nicely with the smell of weed from the French backpackers. But the bathrooms were clean and the people friendly, so it was actually quite ok.

Perth is mostly a city of terraces, cafes, restaurants and bars, but most of those are outside our budget (a glass wine or beer starts at 7 euro). Luckily the hostel-hippies had a solution for our budget problem: an Indian restaurant in an amazing location on the waterfront that evolved around the philosophy of giving. They give you a meal, you give them whatever you want. The food was tasty and the people very divers. Groups of friends, parents with little children, business people, backpackers and local homeless; everybody was eating the same meal next to each other. A good initiative, so of course we donated some money.

It was Easter and therefore very quiet in Perth. According to Bert it was the ‘stupidest Easter ever’, because we mostly spent our time blogging and making new plans. In between there was time for a good burger (which didn’t make it into our top 5) and a visit to King’s Park, a beautiful park with a view of the skyline of Perth. We bought some grapes and enjoyed the view and the sun in the grass of King’s Park.

Because the hitchhiking hadn’t been as easy as we had hoped and because we are planning on visiting some more remote areas on the west coast, there was no other option than finding a way to get around that would fit our plans. A car that is! We heard from others than it is really easy to buy a car in Western Australia, so we started our search. There is no yearly check here and you don’t need an address or even a driving license to buy a car. Just filling out 1 paper and that’s it. We decided that our budget would be ‘how low can we go’, but it still had to be a car that could drive us a few thousand km through the outback without breaking down. We found a few cars that fit our requirements and made an appointment to have a look at 1. Half an hour later we were the proud owners of a Toyota Corolla from 1993 with almost 500.000 km on its track record. It has some problems; the aircon is broken, the radio only works sometimes and the windows can’t close properly. But it drives really well, has many new parts, doesn’t use a lot of petrol and it is quite comfortable to sleep in (we found out later). And best of all; it only costed us 400 euro, including 3 months registration and insurance! Now let’s just hope it will still drive for 3 months…

The next day we were ready to leave. Autumn is coming here and we don’t want to have too many cold nights in our tent, so the earlier we can start going north, the better. The first part of our road trip goes south, towards the wine of Margaret River.
I got some instructions from my father, so the first stop was the Shipwreck museum of Freemantle. It is a Holland galore museum with information about Dutch colonial history and the ships that got wrecked on the Australian coast, with as highlight a whole room full of stuff from the Batavia. This legendary ship in Dutch history tells a story of mutiny, a wreck and killed and disappeared sailors. We saw cannons, a part of the ship and even a skeleton of 1 of the sailors. An interesting museum!

After the museum we passed the harbour of Freemantle and we couldn’t resist the fish & chips. We think this is typical British, but according to the New Zealanders it is from there and now we see it everywhere in Australia as well. It was one like it should, wrapped in paper and very fresh and delicious!

We also took a detour to the dive shop, because there are loads of snorkel spots along the west coast. We had thrown away our 10-dollar-snorkel from Costa Rica out of frustration (it’s not comfortable and the water gets into the mask) so we invested some serious money in a good snorkel set. Of course we had to try it out right away at a fantastic beach down the road. The masks seem to be good and we found the reef without a problem. There were some colourful little fish and we also saw 1 big stingray! We are enthusiastic about the underwater world again right away, so we hope to go snorkelling many more times in Australia! Hopefully in warmer water, because the 20 degrees here left us shivering.

From Freemantle we moved on to our free camp for the night. Australia is an expensive country and camping is not allowed everywhere. Luckily we heard about the app Wikicamps which you can install for 6 euro and which has every campsite in Australia on it. We look for free camps with a toilet in the app and there are almost always a few close by. Sometimes we have to drive an extra 50 km, but that is still cheaper than paying 20 euro for a campsite! Petrol is cheap, we pay around 80 euro cent per litre.
We used the Wikicamps app also during our hitchhiking trip and our campervan relocation and the facilities at the free campsites are really different. From amazing camps with barbecues, drinking water, clean toilets and a patch of grass for our tent to just rest areas next to the highway with a ‘long drop toilet’.

The first night of camping was one of those spots next to the highway, but there was enough space for our tent and we were the only ones there. We live with the sun here, so that means we are usually asleep by 8.30 and wake up before 6. Tired of a really first day we fall asleep early.

3 thoughts on “Perth and the beginning of another road trip!

  1. Lekker eten en drinken, natuur, cultuur, rijden, relaxen, snorkelen….wat wil een mens nog meer? Mooie verhalen! Veel plezier en hopelijk brengt de auto jullie overal waar je naar toe wilt. Tot de volgende blog!

  2. Voor alle geïnteresseerden in Nederlandse zeevaarthistorie is het goed om iets over de reis van de Batavia te lezen. Leuk dat ik er nu wat foto’s van kan zien.

  3. Dan zal ik ook maar eens een boekje hierover openslaan…

    Ik liep even achter met de blogs. Volgens mij hebben jullie in korte tijd veel gepost! Alleen maar leuk natuurlijk! Nu ben ik weer helemaal bij!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *