Scheveningen -> Brest

—Scroll down for English—

Vrijdagmiddag vaarden (of is het “voeren”?) we Scheveningen binnen, net op tijd voor het weekend! We vonden snel een plekje in de haven en trakteerden onszelf op een douche en wat te eten in een restaurant. Na een dag of 5 op zee zijn dat toch de dingen waar we het meeste naar uit kijken!

Scheveningen was ook de haven waar voorraad ingeslagen moest worden. De volgende etappe naar Brest zou weer zo’n 5 dagen in beslag gaan nemen en dan plannen we toch voor het dubbele aan eten. Het is even rekenen hoeveel we dan precies nodig hebben en hoeveel er in onze bescheiden koelkast past. We besloten voor 7 warme maaltijden in te slaan en dat aan te vullen met houdbare dingen als groenten in blik, rijst, pasta en aardappels. We besloten ook onze voorraad drinkwater aan te vullen voor het geval de watermaker het op zee zou begeven en zo hebben we nu dus 40 liter flessenwater aan boord. Ook andere winkels in Scheveningen deden goede zaken, want we bleken nog best wat dingen te missen in onze boot, die steeds georganiseerder is en steeds meer als thuis gaat voelen.

Zaterdag kregen we bezoek van mijn ouders en Karen en ook Paul (van de Bark Europa) kwam een kijkje nemen op de boot. Iedereen kreeg een uitgebreide rondleiding, voor zover dat mogelijk is op 20 vierkante meter. De zaterdagavond brachten we deels door in het clubhuis van de jachtclub, waar live muziek was en de stemming er goed in zat. Zondag sliepen we uit, deden we nog wat meer boodschappen en kwam Mariel (ook van de Bark Europa) ons nog even gedag zeggen. Om een uur of 7 waren we weer klaar voor vertrek en vaarden (ik blijf bij vaarden, al zegt Wikipedia me dat het “voeren” moet zijn) we de haven uit, op naar Brest!

Maar toen… liep het anders. Na een paar uur bleek ons drinkwater op te zijn. Nu verbruiken we aardig wat, maar 400 liter in een paar uur moest wel op een lek duiden. De eerste haven in de ochtend bleek die van Oostende te zijn en we besloten daar aan te meren om op zoek te gaan naar het lek en 400 liter nieuw drinkwater. Beiden waren gelukkig snel gevonden en het lek werd door ons vakkundig gerepareerd. We zijn inmiddels echte klussers!
Omdat we in Belgie ook bezoek zouden krijgen, hadden we tijd om Oostende onveilig te maken. Een gezellig stadje, mooie kerk en bijzonder lekkere ijs en wafels! ’s Avonds kregen we 10 gasten op bezoek en werd de capaciteit van de Norita op uiterst gezellige wijze op de proef gesteld! We zouden die avond nog vertrekken, maar door het regenachtige grijze weer had geen van ons veel zin om de nacht op dek door te brengen. We besloten een nachtje slaap te pakken en de volgende ochtend naar Brest te vertrekken.

In de ochtend lieten we Oostende dus eindelijk achter ons. Ik voelde me niet top en besloot nog even naar bed te gaan. Uiteindelijk bleef ik daar 24 uur met griep, koorts en keelpijn… De anderen zeilden goed door en rond middernacht passeerden we Calais. Daarna ging het bergaf, Bert zijn vinger kwam klem te zitten en dat deed pijn, er was wind van meer dan 30 knopen en de boot stuiterde iets te hard op de golven. Iets te veel van het goede voor ons onervaren zeilers en Andre besloot om te keren en in Calais rustiger weer af te wachten. Nog een ongeplande stop, wat een tegenvaller!

Nu ik dit schrijf zijn we vertrokken uit Calais en kunnen we in het zonnetje genieten van perfecte zeilwind. Dit soort dagen zijn heerlijk, er is tijd om klusjes af te werken, wat uit te rusten en te genieten van de zee. Wie denkt dat het hebben van een zeiljacht glamoureus is, komt bedrogen uit. Terwijl Bert en Andre de watermaker aan de gang proberen te krijgen, proberen Bronwyn en ik de wc te ontstoppen. Onze septic tank zat vandaag namelijk voor de 4e keer verstopt. We hopen nu eindelijk de oplossing te hebben… Spullen die nat zijn geworden moeten naar buiten worden getild om te drogen en ook hier moet er gestofzuigd worden om de boot een beetje leefbaar te houden en klusjes als de afwas komen dagelijks terug. De zee is rustig en dus is het vandaag leuk om te koken. We eten straks overheerlijke biefstuk; toch nog een beetje glamour 😉

DSCN2393 (Kopie)
Uit eten in Scheveningen / Going out for dinner in Scheveningen

IMG_2796 (Kopie)

Mooie zonsondergang / Nice sunset

DSC_0051 (Kopie)
Emmers vullen met uitgelopen drinkwater / Filling buckets with lost drinking water

DSC_0052 (Kopie)
Andre fixt het lek / Andre fixes the leak

DSCN2397 (Kopie)

Wally bezoekt de kerk van Oostende / Wally visits the church of Oostende

DSCN2399 (Kopie)

Bezoek in Belgie! / Visitors in Belgium

DSCN2403 (Kopie)

Een beetje scheef / Healing a bit

DSCN2407 (Kopie)

Wally vermaakt zich in Calais / Wally enjoys himself in Calais

IMG_2809 (Kopie)

Terwijl wij klusjes doen, doet Andre een dutje op het dek / While we are doing our chores, Andre takes a nap on deck

DSC_0060 (Kopie)
Een vuurtoren aan de Franse kust / A lighthouse along the French coast

IMG_2817 (Kopie)

We zijn er bijna! / We are almost there!

DSCN2409 (Kopie)
Biefstuk zorgt voor luxe aan boord / Luxury on board: steak for dinner

Friday afternoon we sailed into the harbour of Scheveningen, just in time to celebrate the weekend! We quickly found a spot in the harbour and we took a shower and went out for dinner in a restaurant. After 5 days at sea, those are the things we look forward to!

Scheveningen was also the harbour where we would do some shopping. The next leg to Brest would be another 5 days sailing and we would need food to survive double the days we need as safety stock. It takes some calculating how much we need and how much fits in our small fridge. We decided to buy ingredients for 7 meals and add some things like canned vegetables, rice, pasta and potatoes. We also decided to take some more drinking water in case our watermaker would break down at sea and that’s why we now have 40 litres of bottled water with us. Also other shops in Scheveningen earned some money on us, because we were still missing some important things in our boat, which now gets more and more organised and feels more like home.

Saturday my parents and Karen visited and also Paul (from the Bark Europa) paid a visit to our boat. Everybody got a grand tour, to the degree possible on 20 square meters. Saturday evening was spent in the club house of the yacht club, where there was live music and a very good atmosphere. Sunday we slept in, did some more shopping and Mariel (also from the Bark Europa) visited us. Around 7 pm we were ready to go and motored out of the harbour, on to Brest!

But then… things turned out differently. After a few hours our water tanks were empty. We use quite a lot of water, but 400 litres in a few hours could only mean a leak. The first harbour in the morning was Oostende (Belgium) and we decided to go into harbour to find the leak and 400 new litres of drinking water to fill up the tanks. Both were found quickly and we fixed the leak like real handymen!
Because we would get visitors in Belgium, we had time to visit the town of Oostende. It is a cosy city with a nice church and really good ice cream and waffles. In the evening we got 10 guests on board and the capacity of Norita was tested in a very positive way! We would leave the same evening, but because of the rainy and grey weather none of us wanted to spend the night on deck. We decided to take an extra night rest and leave for Brest the next day.

In the morning we finally left Oostende behind us. I didn’t feel very well and went back to bed and that’s where I stayed for 24 hours with fever. The others sailed fast and around midnight we passed Calais. After that it got worse, Bert’s finger got stuck and was bleeding, there was more than 30 knots wind and the boat was jumping on the waves. A little bit too much for inexperienced sailors and Andre turned the boat around and we waited for better weather in Calais. Another unplanned stop, what a disappointment!

As I am writing this, we have left Calais and we enjoy some perfect wind and sun. These days are great, there is time to do some chores, rest a bit and enjoy the sea. Whoever thinks that having a sailing yacht is glamourous; you’re wrong! While Bert and Andre are trying to fix the watermaker, Bronwyn and I are unclogging the toilet. Our septic tank is stuck for the 4th time already. We hope we finally have the solution now… Stuff that got wet has to be carried out to deck to dry, the boat has to be vacuum cleaned to keep it nice and doing the dishes is a chore that comes back several times per day. But the sea is quiet today and that makes it fun to cook. We’re having a good steak for dinner; still some glamour on our yacht 😉

3 thoughts on “Scheveningen -> Brest

 1. Wat een verscheidenheid in de blogs. Nu weer van een zeilboot. Vorige week zaterdag in Scheveningen kennisgemaakt met Bronwyn en Andre. Heel gezellig allemaal. Ik lees ook over de onderhoudswerkzaamheden aan de boot. Paulien zal wel kunnen vertellen dat ik daar niet van op kijk. En Paulien ……. aardappels met broccoli en jus, eet jij dat tegenwoordig??? Goede reis verder en een groet aan de rest van de bemanning.

 2. Eindelijk internet gevonden en even tijd om jullie blog te lezen!

  Al een aantal kleine tegenslagen om te beginnen, maar dat maakt het avontuurlijk, niet waar :). Hopelijk krijgen jullie snel alles aan de praat. Straks worden jullie nog echte vakmannen.
  Ik ben zo jaloers op de walvis en dolfijnen die jullie gezien hebben! Geniet met volle tuigen van dit avontuur! Ik blijf volgen!

  Groetjes

  • Hej! Ja van die kleine tegenslagen valt weinig te merken want voor vele andere dingen hebben we ook al chance gehad (vooral met het weer en de wind) T’is idd deel van het avontuur en ja we hebben ondertussen al zoveel verschillende dingen gedaan hier op de boot dat we straks ons eigen huis (of boot:) kunnen bouwen denk ik.

   Wij volgen jullie ook op de voet, het ziet er naar uit dat jullie al prachtige dingen gezien en meegemaakt hebben (ik had het toch gezegd 😉 en precies ook nog vrij goed van pech zijn gespaard gebleven tot nu toe. Fingers crossed dat het de komende 1000’en km’s ook zo blijft! Ahja, en goed om te horen dat de lonely planets goed van pas komen 🙂 Groeten aan alle Rustams in Kazachstan en ook aan Reinout.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *