What is this?

Scroll down for English 😉
Heb je ooit al eens geld geschonken aan het goede doel? Indien ja, wist je toen waar je geld eigenlijk naartoe ging? Waarvoor je geld gebruikt werd? Hoe kan je zeker zijn dat jouw geld daadwerkelijk gebruikt werd voor het doel waaraan je doneerde? En als je nog nooit aan het goede doel hebt geschonken; er kan altijd een eerste keer zijn en nu is perfecte moment voor die eerste keer!

Wat willen we gaan doen?

We gaan heel veel reizen, onderweg zijn, veel plaatsen bezoeken en veel dingen doen en zien. Maar, als toerist geef je onderweg vaak al je geld uit aan souvenirs, accomodatie en activiteiten die georganiseerd worden door en in het bezit zijn van grote organisaties en bedrijven die toch alleen maar winst willen maken. Paulien en ik willen iets teruggeven aan al die locale gemeenschappen waar we gaan verblijven als dank voor de gastvrijheid en de mogelijkheid die we hebben om al die mooie plaatsen ter wereld te kunnen bezoeken. Het belangrijkste is dat we zelf spullen willen doneren, en niet gewoon geld geven, en dat we ze zelf kunnen afgeven of uitdelen. En daar hebben we jouw hulp voor nodig.

Hoe willen we dit gaan doen?

We werken samen met een organisatie genaamd “pack for a purpose”, een vrijwilligersorganisatie die wereldwijd contacten heeft voor locale projecten en goede doelen. Afhankelijk van onze reisroute zoeken we projecten uit die ons interessant lijken om te kunnen doen. We vragen de organisatie wat ze het meest nodig hebben en dan kopen we al het mogelijke eens we ter plekke zijn. Op deze manier steunen we ook nog de locale economie. Het voordeel om met een organisatie te werken is dat zij veel meer ervaring hebben met dit soort dingen en beter weten wat de mensen ter plekke het meeste nodig hebben. We vinden het wel belangrijk dat het om een kleine organisatie gaat zonder veel mensen die daarvoor betaald worden en dat is precies waar “pack for a purpose” voor staat.

Hoe kan je ons helpen?

Heel simpel, je schenkt ons elke euro die je kan missen of een bepaal bedrag die je wenst te schenken aan één van onze goede doelen. Vertel er ons graag bij waaraan jij wil dat we je geld spenderen. Bijvoorbeeld medisch materiaal voor ziekenhuizen, sportmateriaal, schoolboeken of ander schoolmateriaal, speelgoed enz. Eens aangekomen in de buurt van het project kopen we wat we kunnen en gaan we alles persoonlijk afgeven. Op deze manier zijn jullie zeker dat jullie geld rechtstreeks gebruikt wordt voor het doel die jullie steunen. Wij zullen er uiteraard een mooi verhaaltje over vertellen op onze blog met enkele foto’s erbij.

Hoe kan je geld schenken?

Alle informatie om geld over te maken vind je hier. Vermeld zeker je naam en eventueel waarvoor je wil dat je geld gebruikt wordt.

Onze eeuwige dankbaarheid en wetende dat je iets meningsvol doet in je leven die een verschil kan maken voor mensen aan de andere kant van de wereld is je beloning! Je komt ook op onze “wall of fame” terecht en Paulien stuurt jou zelfs een postkaartje als je dat wil. Klik hier om te kijken wat je hiervoor moet doen.

Have you ever donated money to charity in your life? If yes, did you know where your money actually went to? What your money was used for? How can you be sure your money was used for the right purpose? And if you never gave something to charity before; there is a first time for everything and now is the perfect time to start!

What do we want to do?

We will be travelling a lot, visiting many places, seeing and doing many things. But when travelling or being a tourist somewhere you often spend your money on souvenirs, accommodation and activities owned by organizations which are mostly focused on making profit. Paulien and I want to give something back to the local communities where we will stay. We want to buy supplies for the local organizations that need it the most. This can vary from medical supplies for hospitals, books for schools or toys for fostering homes or kindergartens. The only important thing is that we want to donate things, not just money, and that we want to deliver our donations ourselves.

How will we do this?

We are working together with an organization called “Pack for a purpose”, a voluntary organization which has contacts worldwide for local charity projects. Depending on our travelling route, we check which projects we can find on the way and what can be interesting to do. We ask the organization what kind of supplies they need and then we buy everything in the area of the project or wherever the supplies are available. In this way we also support the local economy. For us it is nice to work together with an organization, because they have a bigger network and experience in working with the different charity organizations. However, we still wanted it to be a small-scale organization without paid staff and that is exactly what “Pack for a purpose” is!

How can you help us?

You can help us by simply donating us any Euro, Crown, Pound, Dollar or any other currency you can spare. Let us know what you want your money to be spent on. This can for example be medical supplies, sports equipment, school books or other equipment or toys for children. Once in the area or country of the project, we buy everything we can to help the local community with your money and deliver everything in person. In this way you know that your money is spent directly to the cause you are supporting. We will write a nice story with pictures on our blog so you can see the result of your best money ever spent!

How can you donate?

Click here to find out how you can donate. Make sure your name and what kind of project you want to support is clearly mentioned.

Our eternal gratitude and knowing you are doing something meaningful in life which can make an actual difference for people on the other side of the world is your reward! In addition you will be on our “Wall of fame” and click here if you want to receive a postcard from Paulien!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *