Abrolhos Islands

IMG_5081 (Kopie)

—Scroll down for English—

Voor de kust van Geraldton ligt een aantal eilanden met prachtige riffen. Dat klinkt ons als muziek in de oren en dus begeven we ons naar de duikwinkel in Geraldton, helemaal klaar voor onze eerst duik in Australië! Helaas; het toerisme is hier zo weinig ontwikkeld (zoals in grote delen van west-Australië) dat er geen duiktripjes georganiseerd worden naar de Abrolhos eilanden. En, zo verzekert de veel te eerlijke eigenaar van de duikwinkel ons, het is ook veel leuker om een vliegtuigje te nemen en dan gewoon te gaan snorkelen. Hij weet zijn eigen business niet echt te verkopen, maar geeft ons graag foldertjes van de vliegtuigbedrijfjes.

Zo gezegd, zo gedaan en dus staan we vroeg op voor onze “vlucht” met Shine Aviation. We mogen eerst op de weegschaal (dat komt nogal nauw in een 8-persoons vliegtuigje) en worden daarna welkom geheten door piloot Jamie. In korte broek en op All Stars en zo ongeveer even oud als ik, kan ik alleen maar jaloers zijn. Wat een leven om elke dag hier te mogen vliegen! Hij legt ons uit dat hij vooral mijnwerkers heen en weer vliegt, maar dat dat beter is dan zijn vorige baan: dokters naar spoedgevallen vliegen. Het herinnert ons er maar weer eens aan hoe groot Australië is.

Onze medepassagiers zijn een wat ouder stel waar we niet meer dan 3 woorden mee wisselen en een leuke Australiër van in de 30. Als iedereen geinstalleerd is in het kleine propellorvliegtuigje is het tijd om op te stijgen. Al snel verdwijnen de langdingsbaan en Geraldton achter ons en hebben we alleen maar zee onder ons. Na 20 minuten komen we aan bij de eerste eilandengroep en we maken een mooie rondvlucht, met commentaar van Jamie. We zien de huisjes van de vissers en krijgen uitleg over op welk eiland welke Nederlandse schipbreukelingen vast hebben gezeten en voor hoe lang. In het water zien we dolfijnen en een manta ray. Na een supermooie rondvlucht is het tijd om te landen op East Wallabi eiland. Dit is 1 van de 3 eilanden met een landingsbaan, maar dat is niet meer dan een hobbelige onverhard stuk waar ze de struiken op weggehaald hebben. Maar dat blijkt geen probleem en al hobbelend landen we op dit onbewoonde eiland.

Het is een korte wandeling naar het prachtige strand, waar al wat jachten van rijke Australiërs voor anker liggen. We hebben het hele strand voor ons alleen en gaan snel met onze snorkelset (die heeft nu al zijn geld opgeleverd) het water in. Na een paar meter zwemmen is het eerste wat we zien een haai van 2 meter! Of dat denken we… later horen we dat het gewoon een ongevaarlijke rog is. Maar toch leuk! Verder zien we mooie koralen en veel kleurrijke vissen. Onder een steen vind ik ook nog een kreeft. Helaas heb je een vergunning nodig om die mee naar huis te nemen en onze pan is ook niet groot genoeg. Als we het water uitkomen staat Jamie ons al op te wachten; we mogen nog even opdrogen, maar dan moeten we alweer vertrekken.

De terugvlucht brengt ons over de plek waar de Batavia gezonken is en we vliegen over het fort dat de schipbreukelingen bouwden. Voor wie geinteresseerd is; het boek schijnt een aanrader te zijn! Na een veilige landing zijn we terug in Geraldton en heb ik nog 1 vraag aan Jamie… De pilootopleiding duurt een jaar en kost zo’n 20.000 euro. Ik begin vast te sparen, al vraag ik me af hoeveel mijnwerkers ik in Europa naar hun werk zou kunnen vliegen…

DSCN5289 (Kopie)
Ons vliegtuigje / Our plane

DSCN5297 (Kopie)
Klaar om op te stijgen / Ready for take-off

IMG_5038 (Kopie)

DSCN5300 (Kopie)

DSCN5304 (Kopie)
Eiland met vissershuisjes / Island with houses of the fishermen

DSCN5324 (Kopie)
Landingsbaan / Airstrip

DSCN5335 (Kopie)
Lokale inwoner van East Wallabi eiland / Local of East Wallabi Island

DSCN5340 (Kopie)

Geen slecht strand om de dag door te brengen / Not a bad beach to spend the day

DSCN5343 (Kopie)

DSCN5344 (Kopie)

Haai? Nee, het is een vioolrog (heerlijke naam!) / Shark? No, it is a shovelnose ray

DSCN5351 (Kopie)

DSCN5369 (Kopie)

DSCN5376 (Kopie)

Kreeft / Lobster

DSCN5331 (Kopie)

Als je heel goed kijkt kun je hier het fort zien / If you look very closely you can see the fort
IMG_5048 (Kopie)

IMG_5050 (Kopie)

IMG_5055 (Kopie)

IMG_5065 (Kopie)
Riffen vanuit de lucht / Reef seen from the air

IMG_5067 (Kopie)

IMG_5077 (Kopie)

IMG_5118 (Kopie)

In the ocean in front of Geraldton there are islands with amazing reefs. That sounded really good to us, so we planned a visit to the dive shop of Geraldton, all ready for our first dive in Australia. Too bad; the tourism is so little developed here (like in most of Western Australia) that they don’t organise dive trips to the Abrolhos islands. And we were assured by the way too honest owner of the dive shop, it is much better anyway to take a plane over for the day and go for a snorkel. He was not very good at selling his business, but he was happy to give us some flyers from the different aviation companies.

So a few days later we got up early for our flight with Shine Aviation. First we had to be weighed (the weight is probably an issue in a small 8-person plane) and after that we were welcomed by our pilot Jamie. In shorts and wearing All Stars and about the same age as me, I could only be jealous. What a life to fly around here every day! He told us he mostly flies miners back and forth, which is better than his last job: flying doctors to emergencies. It just reminds us about how big Australia really is.

The other passengers on our flight were an older couple we didn’t really talk to a lot and a friendly Aussie in his thirties. When everybody was installed in their seats of the small propeller plane, it was time to take off. Soon we left the airstrip and Geraldton behind us and we are left with only the ocean beneath us. After 20 minutes we arrive at the first group of islands and we fly around with commentary by Jamie. We see the houses of the local fishermen and we get explanation about which Dutch ship got wrecked where and how long the people were stuck on which islands. In the water we can see a manta ray and dolphins. After the extremely nice flight it is time to land on East Wallabi island. This is 1 of 3 islands with an airstrip, but it turns out to be not more than a bumpy unsealed dusty strip of which they have removed all vegetation. But it is no problem and we safely land on the uninhabited island.

It is only a short walk to the beautiful beach, where some rich Australians are anchored with their yachts. We have the whole beach to ourselves and rush with our mask and snorkel into the water. After a few meters of swimming the first we see is a shark of 2 meters! Or so we think… later we find out it was just a friendly ray. But nice anyway! We also see nice corals and lots of colourful fishes. I also find a lobster under a rock. Unfortunately you need a permit to take those home and our pot is not big enough either, so we leave it under the rock. When we get out of the water, Jamie is already waiting for us. We get some time to dry up, but then it is already time to leave again.

The flight back brings us over the wreck site of the Batavia and we fly over the fort that the crew of the Batavia built when they were shipwrecked. For whoever is interested; I heard the book is interesting! After another safe landing we are back in Geraldton and the only thing that is left is 1 question for pilot Jamie… Becoming a pilot takes 1 year and costs around 20.000 euro. I’ll start saving right away, but I wonder how many miners need a flight to work in Europe…

6 thoughts on “Abrolhos Islands

    • Omg, wat een foto en wat een gigantische klepper! In Exmouth hebben we ze in levende lijve gezien maar niet van zo dichtbij. Daar breng ik hopelijk binnenkort verandering in…

  1. Zooo, zulke mooie witte stranden hoop ik ook nog eens te zien. Leuk die kreeft! Had wel luxe geweest, een kreeft in een pan op de gasbrander voor de tent 🙂

  2. I love following your adventures. They are so well written that I share with several friends. I am not too far from you right now…Japan! A beautiful country if you can get here!

    • Hi Joan, so how was Japan? Maybe you should start a blog of your own 😉 I would definitely like to read about how it is to visit a special country like Japan. I hope to get there one day myself.

  3. Wauw !!!, als klein jochie heb ik al het boek over de Batavia gelezen en nu zie ik jullie eigenhandig gemaakte foto’s! Nooit gedacht dat jullie daar ook nog zouden komen. Prachtig hoor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *