Canyons & caves

—Scroll down for English—

Van Swellendam rijden we over de “Route 62” naar Oudtshoorn. Het landschap is droog,met veel aloe bomen en nog meer struisvogels. Na een verplichte stop bij Ronnies sex shop, dat eigenlijk gewoon een bar is, komen we aan bij ons hostel in Oudtshoorn, waar we onze tent in de tuin opzetten. Dat is een stuk goedkoper dan een bed in een slaapzaal, maar zo hebben we wel alle faciliteiten van het hostel.

We redden het nog net om ‘s middags de Cango grotten te bezoeken. Ik had geen idee wat ik kon verwachten en het blijkt dat het niet hebben van verwachtingen kan zorgen voor zeer positieve verrassingen! We melden ons aan voor de adventure tour waarbij je volgens de gids door nauwe doorgangen moet kruipenom at te sluiten met de 54 cm wijde “schoorsteen des duivels” en de 26 cm hoge “brievenbus”.
We beginnen rustig met wat trapjes en een paar grote kamers in de grotten, erg mooi! Daarna wordt het lastiger, er is minder ruimte en uiteindelijk komen we bij het gevreesde laatste deel van de tour. Hoe dat is gegaan kunnen jullie straks bij de foto’s zien.

De dag erop hadden we een dagtour gepland rond Oudtshoorn. We begonnen de dag met een bezoekje aan een struisvogelboerderij. Oudtshoorn is de struisvogelhoofdstad van de wereld en naast de boerderijen voor veren, vlees en leer hebben ze ook boerderijen waarop toeristen uitleg en een rondleiding kunnen krijgen. Wij waren de enigen, dus was het een prive-rondleiding. Het voordeel van laagseizoen! De tour was wel leuk, we mochten Betsy de struisvogel voeren, we kregen een nekmassage en we mochten op de eieren staan. Een rondje rijden was ook inbegrepen, maar daarvoor hebben we allebei bedankt.
De rit ging verder over de Swartbergpas, een prachtige onverharde bergpas. Vanuit daar reden we naar Die Hel in de Gamkaskoof, een ‘dorp’ dat zijn naam eer aan doet. Om er te komen moet je 40 km over onverharde weg rijden. Dat duurt 2 uur… De weg was prachtig en we zagen klipspringers, bavianen en onze eerste kudu, maar 2 uur ‘Afrikaanse massage’ was toch wel iets te veel van het goede. Na de 2 uur kwamen we bij een huis waar een familie met 2 kleine kinderen wonen. Ze verkochten wat zelfgemaakte jam, maar meer was er niet te beleven. De route er naartoe was de ‘attractie’ volgens deze vrouw. Hadden wij even geluk dat we diezelfde route van 2 uur weer terug mochten… Inmiddels waren we het wel zat maar we maakten toch ons rondje afmet een bezoek aan een waterval die toe was aan het regenseizoen.

Toen het tijd was om te vertrekken besloten we naar Baviaanskloof te gaan. Dit stukje semi-woestijn was ons aangeraden door de Buckle familie. Het is een onverharde weg van 200 km, maar we hadden alsnel door dat we die met onze auto niet konden en wilden doen. Maar een klein stukje van een km of 50 kan geen kwaad natuurlijk! Ook deze weg was weer fantastisch! Mooie uitzichten en gewoon een compleet andere wereld! We klopten aan bij de Makkedaat grotten voor een overnachting en gelukkig was er een grot vrij voor ons! ’s Avonds hebben we in praktijk gebracht wat we eerder in Zuid-Afrika geleerd hadden: lekker kuieren. Dat betekent zoiets als een braai en wijn!
De dag erop maken we nog een wandeling door de Bo-kloof en dan is het tijd om alle kloven en grotten achter ons te laten en op safari te gaan!

 IMG_7664-1 (Kopie)

Ronnies sex shop

IMG_7666-2 (Kopie)

Hoe de mensen vroeger in de Cango grotten woonden / How people lived in the Cango caves years ago

IMG_7667-3 (Kopie)

De grot van binnen / The inside of the cave

IMG_7682-4 (Kopie)

IMG_7684-5 (Kopie)

IMG_7692-6 (Kopie)

Het wordt steeds kleiner / It gets smaller

IMG_7695-7 (Kopie) IMG_7708-8 (Kopie)

Gaat dit passen? / Will it fit?

IMG_7709-9 (Kopie)

Ja! 🙂 / Yes! 🙂

IMG_7715-10 (Kopie)

IMG_7732-11 (Kopie)

Bert knuffelt Betsy / Bert hugs Betsy

IMG_7760-12 (Kopie)

Zo rijden ze op een struisvogel / This is how they ride the ostriches

IMG_7775-13 (Kopie)

Ik krijg een nekmassage / I get a neck massage

IMG_7794-14 (Kopie)

Bavianen langs de weg / Baboons along the road

IMG_7834-15 (Kopie)

Klipspringer

IMG_7844-16 (Kopie)

Door een riviertje / Through a river

IMG_7852-17 (Kopie)

De weg naar Die Hel / The road to The Hell

IMG_7861-18 (Kopie)

En dit is dan het huis in Die Hel / And this is the house in The Hell

IMG_7866-19 (Kopie)

Onze eerste kudu / Our first kudu

IMG_7898-20 (Kopie)

Beetje zielige waterval / Little bit sad waterfall

IMG_7900-21 (Kopie)

Onze tent! / Our tent!

IMG_7906-22 (Kopie)

Welkom in de Baviaanskloof! / Welcome in the Baviaanskloof (translation: Baboon canyon)

IMG_7911-23 (Kopie)

De grot waarin we sliepen / The cave we slept in

IMG_7989-25 (Kopie)

IMG_7981-24 (Kopie)

Sterren / Stars

  IMG_8010-26 (Kopie)

Bo-kloof

IMG_8025-27 (Kopie) IMG_8036-28 (Kopie) IMG_8039-29 (Kopie)

Aloe bomen / Aloe trees

 —English—

From Swellendam we drove over the “Route 62” to Oudtshoorn. The landscape was dry with lots of aloe trees and even more ostriches. After a compulsory picture stop at Ronnies sex shop, which actually is just a bar, we arrived in the hostel in Oudtshoorn and pitched our tent. Sleeping in the tent is cheaper than a dorm, but we still get all the facilities of the hostel.

We just had enough time for a visit to the Cango caves in the afternoon. I had no idea what to expect and it turned out that you can be very positively surprised when you have no expectations. We signed up for the adventure tour which, according to our guide, included narrow passages and ends with the 54 cm wide ‘Devil’s chimney’ and the 26 cm high ‘Letterbox’.
We started easy with some stairs and a few big rooms in the caves, really beautiful! After that is gets more difficult, there is less space and then we get to the scary last part of the tour. You can see in the pictures how that went…

The day after we planned a day trip around Oudtshoorn. We started the day with a visit to an ostrich farm. Oudtshoorn is the ostrich capital of the world and besides farms for feathers, meat and leather they also have farms where tourists can get a guided tour. We were the only ones, so we got a private tour; the advantage of low season. The tour was interesting, we were allowed to feed Betsy the ostrich, we got a neck massage and we could stand on the eggs. Riding an ostrich was also included, but both of us politely declined the offer.
Our trip went on over the Swartberg pass, a really nice untarred mountain pass. From there we drove to The Hell in the Gamkas canyon, a ‘village’ that is worth its name. To get there you have to drive 40 km on an untarred road. It takes 2 hours… The road was beautiful and we saw klipspringers, baboons and our first kudu, but 2 hours of ‘African massage’ was a bit too much. After the 2 hours we got to a house and we met the family with 2 children that live there. They sold some homemade jam, but that was all there was to do in The Hell. According to the woman, the road to get there is the main attraction. How lucky were we, we still had to take the same road back for 2 hours… When we arrived at the bigger road again we were a bit sick of the driving, but we finished the road trip with a visit to a waterfall that needed the rain season.

When it was time to leave Oudtshoorn, we decided to go to Baviaanskloof canyon. This part semi-desert was advised to us by the Buckle family. It is a 200 km untarred road, but we found out fast enough that we didn’t want to and could do this with our car. But a small part of 50km was already fun enough! This road was amazing as well! Great views and just a completely different world. We went to the Makkedaat caves for a night and luckily they had a cave for us to sleep in. In the evening we did what the South Africans taught us so far: “kuieren”. It means something like having a barbecue and wine. The day after we went for a walk in the Bo-kloof canyon and then it was time to leave all the caves and canyons behind and go on safari!

2 thoughts on “Canyons & caves

  1. Fijne grottenfoto’s, vooral die “zou het passen?” 🙂
    Dat “even op de eieren gelopen” moet je toch wat meer uitleggen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *