Costa Rica; adventure and wildlife?!

Het was dus tijd om Nicaragua achter te laten en via een bootje de grens over te steken. Met ons waren een heleboel ‘gastarbeiders’ die in Costa Rica hun heil gingen zoeken en nog 2 Franse toeristen. Het tochtje ging voorspoedig en ook aan de grens hoefden we maar een uurtje te wachten tot alle papieren gestempeld en in orde waren. Vanaf de grens was het vervolgens nog een paar uur met de bus naar onze eerste stop in Costa Rica; La Fortuna.

Zodra we de grens over waren werd het enorm grote verschil tussen Nicaragua en Costa Rica al zichtbaar. De mooiste huizen in Nicaragua zijn nog armoediger dan de kleinste huizen in Costa Rica. Costa Rica is duidelijk een stuk rijker, de meeste mensen kunnen Engels en iedereen loopt er hier netjes en verzorgd bij.
La Fortuna bleek een enorm neon-verlicht toeristendorp met meer touroperators dan straathoeken. Maar zoals 2 wijze Australiers tegen ons zeiden: “Als ergens veel toeristen zijn, dan is dat omdat het daar heel mooi is”. En dat was het vast ook, ware het niet dat de grote trekpleister van het dorp, de vulkaan Arenal, alle 5 dagen dat we er waren compleet in de wolken heeft gelegen en dat het alle dagen heeft geregend.
Als je sowieso nat gaat worden kun je maar beter een wateractiviteit gaan doen. En zo geschiedde dat we 1 dag raften en 1 dag hot springs geboekt hebben. Daarnaast wilde Wybe (de Nederlandse eigenaar van 1 van de touroperators) ons een vulkanenwandeling verkopen, maar met een vulkaan die toch de hele dag in de wolken ligt leek een korte wandeling op eigen initiatief ons een betere invulling van de laatste vrije dag. En zo hadden we dus snel ons verblijf in La Fortuna volgepland.

Voor het raften werden we op Costa Ricaanse tijd (een half uur te laat) opgepikt door gids Jose. We deelden onze raft met 2 Australische meisjes en een Costa Ricaanse vader en dochter van 15 die beide goed Engels konden. Een hele leuke groep zo bleek later! Na een uurtje rijden en de verplichte instructies konden we eindelijk vertrekken! De hele route bestond uit stroomversnellingen waar we met de goede commando’s van Jose ongeschonden doorheen raftten. Onderweg zagen we ook nog apen in de bomen, helemaal top dus! Na afloop was het tijd voor de lunch waarvan we eigenlijk niet eens wisten dat het erbij in zat. Dat was een goede meevaller dus. We werden meegenomen naar een biologische boerderij waar een uitgebreid buffet klaarstond. Salade, overheerlijke plantaanchips, pico de gallo, rijst, groente, kip en limonade. Bert heeft wel 3 keer opgeschept denk ik! Daarna kregen we een rondleiding die eigenlijk bestond uit het uitpersen van een stuk suikerriet om vervolgens 3 shotjes huisgestookte alcohol van diezelfde suikerriet weg te werken. 70% alcohol en illegaal, zo werd ons erbij verteld. En wie een gekke bek trekt, moet nog een shotje drinken. Daarna werden we teruggebracht naar ons hostel en kwam een perfecte dag ten einde.

Dag 2 was de dag van onze eigen wandeling. We twijfelden tussen een waterval (10 dollar entree), een kratermeer (nog eens 10 dollar entree) of beide. Uiteindelijk heeft een local ons op een ander pad gewezen, gratis en met kans om dieren te spotten! Toen waren wij verkocht natuurlijk! Om er te komen moest er wel gelift worden en de 3e auto stopte. Zoals altijd volgde de bekende “Where are you from?” en daarna het onverwachte “Belgium”. Dat werd dus gewoon een ritje Nederlands praten. De wandeling die we maakten was niet lang, maar we waren tevreden met de ‘wildlife score’: een tayra, een witsnuitneusbeer en 3 halsbandpekari’s. Op de terugweg werden we meegenomen door 2 Fransen en zo werd ons liftavontuur vooral een Europees avontuur.

Dag 3 was gereserveerd om te relaxen met een bezoekje aan de natuurlijke hot springs, die verwarmd worden door de vulkaan. Er waren 25 baden varierend in temperatuur van 20 tot 63 graden. Daarnaast ook nog wat glijbanen en een ontzettend uitgebreid buffet waar we alweer te vaak opgeschept hebben. Van al die activiteiten krijg je honger!

Na deze 3 topdagen was het tijd om via de jeep-boot-jeep combinatie, die een minibus-bootje-minibus bleek te zijn, verder te gaan naar Monteverde. In de middag stond daar canopy zip-lining op het programma. Via verschillende lijnen zweefden we van boomtop naar boomtop. De laatste 2 lijnen mochten we ‘superman’-style doen, hangend onder de kabel met je gezicht eerst. Even eng in het begin, maar daarna vooral heel erg leuk! En de allerlaatste activiteit was de mega-Tarzan-swing; een combinatie tussen een hele grote schommel en een bungee-jump. Ik dacht dat alle ‘gillers’ zich aanstelden, maar ik durf wel toe te geven dat ik ook even moest gillen.

De laatste dag voordat we richting kust zouden gaan wilden we besteden in het nevelwoud. Dit soort bos komt niet in Europa voor en het nationale park is erg bekend. Bovendien kun je er de quetzal (een mooie vogel) spotten en dus gingen wij optimistisch op pad. Helaas viel het tegen; het is dat we ons er tegen studentenprijs naar binnen hebben kunnen bluffen, maar anders waren wel even chagrijnig geweest. Het is een mooi bos, maar wel erg duur om alleen mooie bomen te kijken. En van de quetzal geen spoor…

We houden jullie nog even in spanning of we elders in Costa Rica wel veel dieren hebben kunnen zien; dat lees je in de volgende blog!

DSCN0290 (Kopie)

Rafting selfie

DSCN0304 (Kopie)

Food at the eco-farm

DSCN0307 (Kopie)

Sugarcane shots at the eco-farm

DSCN0317 (Kopie)

Baldi hot springs

IMG_0523 (Kopie)

Ready for zip-lining

DSCN0404 (Kopie)

And off we go!

IMG_0381 (Kopie)

Rain, rain, rain

IMG_0414 (Kopie)

Collared peccary

IMG_0428 (Kopie)

A tayra that didn’t want to show his face… yet 😉

IMG_0471 (Kopie)

Bert and his coati friend

  IMG_0541 (Kopie)

Lots of hummingbirds at the Monteverde cloud forest

IMG_0634 (Kopie)

Monteverde cloud forest

So it was time to leave Nicaragua behind and cross the border by boat. With us were a lot of Nicaraguans hoping for a better life and 2 French tourists. The tour went fast and at the border we only had to wait 1 hour to get the needed stamps. From the border it was a few hours by bus to our first stop in Costa Rica; La Fortuna.

As soon as we crossed the border, the big difference between Nicaragua and Costa Rica was visible. The nicest houses in Nicaragua looked worse than the smallest houses in Costa Rica. You can tell that Costa Rica is more developed, almost everybody speaks English and everything just looks nicer.
La Fortuna turned out to be a huge neon-lighted tourist town with more tour operators than street corners. But as 2 wise Australians told us: “If there are many tourists somewhere, it is because that place is beautiful”. And it probably was, if it wasn’t for the fact that the big tourist attraction, the Arenal volcano, was covered in clouds all 5 days we were there and that it rained every day.
So if you are going to be wet anyway, it is better to do a water activity. And that’s why we booked 1 day rafting and 1 day hot springs. Wybe (the Dutch owner of 1 of the tour operators) also wanted to sell us a volcano tour, but since the volcano was covered in clouds anyway, we thought it would be better to go for a hike ourselves on our last free day.

For the rafting we were picked up Costa Rica time (half an hour late) by our guide Jose. We shared our raft with 2 Australian girls and a Costa Rican father and daughter of 15 years old who both could speak very well English. A really nice group! After 1 hour drive and the compulsory safety instructions, we were ready to go! The whole route was made up of rapids which we survived with the good commands of Jose. On the way we also saw monkeys in the trees, so that was amazing! After the tour is was time for lunch, which we didn’t even know was included. We were taken to an ecological farm where we were met by an amazing buffet. Salad, really good plantain chips, pico de gallo, rice, vegetables, chicken and lemonade. I think Bert took 3 plates! After the meal we got a tour of the farm which was basically pressing juice out of sugar cane and drinking 3 shots of moonshine made of that same sugarcane. 70% and illegal and if you make a funny face while drinking it, you have to take another one. We were driven back to the hostel and a perfect day came to an end.

The second day it was time for our own hike. We were doubting between a waterfall (10 dollar entrance), a crater lake (another 10 dollar) or both. In the end a local showed us a path, free and with a chance to spot animals! We were sold of course! To get there we had to hitchhike and the 3rd car stopped. After the well-known “Where are you from?” and then the unexpected “Belgium” we could speak Dutch 🙂 The hike was not very long, but we were happy with the wildlife score: a tayra, a coati and 3 collared peccaries. On the way back we hitchhiked with 2 Frenchies and our hitchhiking adventure became more like a European adventure.

Day 3 was reserved for relaxing with a visit to the natural hot springs that are heated by the volcano. There were 25 pools with temperatures between 20 and 63 degrees. Also some slides and a huge buffet, so we ate a lot again! All the activities make you hungry!

After 3 amazing days it was time to go to Monteverde with a jeep-boat-jeep combination that turned out to be more like a minibus-boat-minibus. In the afternoon we had zip-lining on our program. On different lines we were gliding from treetop to treetop. We could do the last 2 lines in Superman-style, hanging under the cable with your head first. A bit scary in the beginning, but a lot of fun afterwards. The last activity was the mega-Tarzan-swing; a combination between a really big swing and a bungee jump. I thought all the ‘screamers’ were pussies, but I admit I also had to scream a bit.

The last day before we would head to the coast we decided to spend in the cloud forest. This kind of forest can’t be found in Europe and the national park is very famous. You can also spot the quetzal (a really nice bird) so we were optimistic about the trip. Unfortunately it didn’t live up to the expectations. We were lucky we talked ourselves in against student price, because otherwise we would have been in a very bad mood. It is a nice forest, but a bit expensive to just watch nice trees. And the quetzal was nowhere to be found…

We’ll keep you in suspense if we saw more animals elsewhere in Costa Rica; you can read about that in our next blog!

2 thoughts on “Costa Rica; adventure and wildlife?!

  1. Wat hebben jullie leuke dingen gedaan vanuit La Fortuna! En vooral leuk om te lezen, omdat mama en ik veel hetzelfde hebben gedaan en gezien! Verstandig om te liften… ik heb daar spook gereden, omdat alles eenrichtingsverkeer is daar en ik dat niet bepaald in de gaten had haha. Gegild bij de tarzan swing? Zelfs mama heeft niet gegild 😛 Hoe zijn de Baldi Hot Springs uiteindelijk bevallen? Wij hebben er toen een erg leuke dag gehad, maar jullie gaven aan dat de meningen nogal verdeeld waren. Leuk dat jullie steeds veel dieren zien, maar ja, Costa Rica is natuurlijk ook één grote dierentuin! Dankzij onze gids in Monteverde hebben wij toen wel de quetzal gezien! Ik moest lachen om de zin “Bert heeft wel 3 keer opgeschept”. Klinkt als: “Bert at asociaal veel en ik een bescheiden bordje”. Maar Bert, groot gelijk hoor, een onverwachtse uitgebreide gratis lunch kun je als backpacker altijd goed gebruiken! Ik kijk uit naar jullie volgende verhaal! Ondertussen gaan wij beginnen aan ons eigen buitenlandse avontuur… wintersport! Mooie natuur, lekker eten en drinken, kans om dieren te zien, actief bezig zijn, maar ook tijd om te luieren, kortom: Net Costa Rica! PURA VIDA!

  2. zo te zien hebben jullie een superieuke tijd in Costa Rica,ik lees met plezier jullie blog, en geniet van de mooie en leuke foto’s. Groetjes, Pascalle

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *