Getting ready; vaccines!

IMG_8619-2

De laatste dagen zijn enorm druk geweest en we beginnen nu wel wat zenuwachtig te worden. Nog 50 dagen te gaan! Gelukkig hebben we al heel wat voorbereidingen getroffen, waaronder de inentingen.

We dachten ruim op tijd begonnen te zijn, maar het werd toch nog even stressen. Ik heb ook niet alle inentingen op tijd kunnen krijgen, dus na onze reis mag ik nog terug voor 1 prikje.

Voordat we gingen was ik wel bang dat het pijn zou doen, de laatste keer dat ik bloed had laten prikken was 10 jaar geleden! Gelukkig mocht ik eerst en het deed gewoon helemaal geen pijn 🙂

We have been superbusy the last days and we are starting to get a bit nervous. Only 50 days to go! Luckily, we have already prepared a lot, 1 of which is our vaccines.

We thought we would have good time, but turned out we had to stress a bit to get all the right vaccines. I didn’t get the last one in time, so I have to go back 1 more time to get my last shot when we get back from our trip.

Before we went, I was afraid it would hurt, the last time I got a blood sample taken was 10 years ago! I got to go first and it didn’t hurt at all 🙂

Ik nog een beetje sceptisch met de verpleegkundige:
Still being quite sceptical:

IMG_8610

Maar het deed geen pijn:
But it didn’t hurt:

IMG_8612

In Noorwegen is het qua vaccinaties wel goed geregeld, je kunt terecht bij een verpleegkundige die een plan opstelt en gelijk de prikken zet. Ik eindigde met 12 spuitjes, verspreidt over 3 afspraken. Bert had al wat inentingen en hij hoefde er dus nog ‘maar’ 10.

Getting the vaccines is really well organized in Norway, you go to a nurse who makes a plan and you get the first shots right away. I ended up with 12 vaccines, divided over 3 appointments. Bert already had some, so he ‘only’ needed 10 shots.

Bert was eerst heel relaxed:
Bert was very relaxed to start with:

IMG_8616

Maar daarna iets minder:
But a bit less relaxed afterwards:

IMG_8621

We zijn nu beschermd tegen hepatitis A en B, difterie, tetanus, kinkhoest, polio, gele koorts, buiktyfus, rabies en japanse encefalitis. Als bewijs kregen we dit mooie gele boekje:
Now we are protected against hepatitis A and B, diphtheria, tetanus, pertussis, polio, yellow fever, typhoid fever, rabies and Japanese encephalitis. As a proof, we got this nice yellow booklet:

gele boekje 2

Tot slot nog 8 doosjes malariapillen en nu zijn we er helemaal klaar voor!
We also got 8 boxes of malaria pills and now we are totally prepared!

malariatabletten

De totale kosten voor 2 personen waren 1.400 euro; maar toch ‘better safe than sorry’, dus we hebben het er graag voor over!
Total costs for 2 persons was 1.400 euro; but ‘better safe than sorry’, so it’s worth it!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *