Karijini National Park

—Scroll down for English—

We vertrokken voldaan vanuit Exmouth, op weg naar Karijini. Bert dacht dat het beter zou zijn om te stoppen met bloggen nu het hoogtepunt toch al bereikt was, maar de enthousiaste reacties zorgen ervoor dat we altijd weer zin kunnen maken om nog een blog te schrijven.

De volgende stops waren Tom Price (een mijndorpje) en nationaal park Karijini, waar we eigenlijk niet zo heel veel vanaf wisten. De rit naar Tom Price was zoals de rest van west-Australië, uitgestrekt en vrij saai, maar dat vinden wij niet erg. Het dorpje zelf was een komen en gaan van mijnwerkers, schreeuwende papegaaien (die er heel mooi uitzien, maar vreselijk irritant zijn) en rondhangende Aboriginals. De Aboriginal problematiek is hier nog veel meer aanwezig dan we hadden verwacht en het komt vele malen schrijnender over dan de problemen die Zuid-Afrika heeft overgehouden aan de apartheid. Overal zien we dronken Aboriginals die maar een beetje rondhangen en herrie schoppen. Nog nergens zijn we een mogelijkheid tegen gekomen om iets te leren over de cultuur en nergens zien we de trots op de Aboriginal cultuur zoals we die wel zagen bij de Maori (en Nieuw-Zeelanders van andere afkomst) of bij de stammen van zuidelijk Afrika. Australië lijkt nog een lange weg te gaan te hebben.

Tom Price bleek een prima plek te zijn om een dagje door te brengen, met gratis electriciteit en 2 uur gratis internet. We wilden graag in de bibliotheek zitten om aan onze blog te werken, maar daar mochten we onze laptop niet opladen van de gemeente, dat kon alleen buiten in het park (moeilijk doen lijkt soms een specialiteit van de Australische gemeentes). En dus zaten we de hele dag op de grond voor de alcoholwinkel, waar voor openingstijd al een rij stond. Als we een hoedje hadden neergelegd hadden we waarschijnlijk genoeg verdiend om ook een flesje te kunnen halen…

De toersiteninformatie was gelukkig behulpzamer dan de bibliotheek en hielp ons met een 2-daags plan voor Karijini. Karijini is het op één na grootste nationale park van West-Australië en dat is vast de reden dat de overheid in 1992 heeft besloten een deel af te splitsen om er een mijn van te maken. Wat een prachtig stukje nationaal park was, is nu veranderd in een enorm gat dat dienst doet als ijzererts mijn met 400 werknemers die elke week in en uit worden gevlogen vanuit hun woonplaatsen elders in het land. Wat een goed voorbeeld van natuurbescherming, natuurbehoud en milieupolitiek. Petje af voor de Australische overheid!

We hadden een klim gepland naar de piek van de op één na hoogste berg van West-Australië, Mount Bruce. Volgens de informatie duurt de wandeling 6 uur, volgens de vrouw van de toeristeninfo zouden wij het in 3,5 kunnen. De wandeling was lang in kilometers, maar niet moeilijk en na 1,5 uur stonden we op de top. Het uitzicht was fantastisch, met goed zicht op de mijn en het nationaal park. We snelden in iets meer dan een uur naar beneden, want we hadden nog meer gepland die dag.

Karijini is een park dat bestaat uit meerdere kloven waar je vanaf de top mooi uitzicht hebt en in de kloof zelf kunt wandelen. Volgens meerdere andere reizigers was Hancock gorge het absolute hoogtpunt, dus we besloten daarmee te beginnen. Het uitzicht was ook hier prachtig en de klimmetjes in en uit de kloven van zo’n 100 meter hoog waren een goede oefening na het vele stilzitten in de auto. Hancock gorge was de enige waar we onze voeten niet droog konden houden en op een bepaald moment moesten we onze schoenen achterlaten en op blote voeten verder gaan. Na de ‘spider walk’ kwamen we bij ‘Kermits pool’, het einde van de wandeling en een mooie plek om te zwemmen. Met een temperatuur van zo’n 35 graden was het koude water heel welkom!

Na een nacht op een drukke gratis ‘camping’ reden we naar de andere kant van het park voor nog meer wandelen in Dales gorge. We begonnen vroeg en na een korte wandeling kwamen we aan bij Circular pool, 1 van de mooiste zwemplekjes waar we ooit geweest zijn! Een ander stel ging net weg en dus hadden we dit plekje helemaal voor ons alleen! Zo vroeg in de ochtend was het wel een beetje koud, maar zeker lekker verfrissend! We bezochten ook nog de Fortescue waterval, nog zo’n idyllisch zwemplekje! De laatste stop van de dag was Fern pool, waar je onder een kleine waterval kunt zwemmen. Bert deed zijn voeten alvast in het water en binnen seconden waren er tientallen visjes aan zijn voeten aan het knabbelen. Ik vond dat maar een beetje eng, dus na een snel rondje zwemmen was ik net zo snel het water weer uit.

Voor iets waar we geen verwachtingen van hadden was Karijini weer fantastisch! Nog een hoogtepunt in West-Australië!

DSCN6069 (Kopie)
Op weg naar de top van Mount Bruce / On the way up to the peak of Mount Bruce

DSCN6073 (Kopie)

DSCN6079 (Kopie)
Relaxen op de top / Relaxing on the top

DSCN6081 (Kopie)

DSCN6083 (Kopie)

DSCN6094 (Kopie)
Karijini National Park

DSCN6099 (Kopie)

DSCN6105 (Kopie)
Spider walk

DSCN6127 (Kopie)
Kermits pool

DSCN6131 (Kopie)

IMG_5167 (Kopie)

IMG_5170 (Kopie)

IMG_5179 (Kopie)

Fortescue falls

IMG_5184 (Kopie)

IMG_5186 (Kopie)

IMG_5194 (Kopie)

Circular pool

IMG_5228 (Kopie)

IMG_5237 (Kopie)

Stuntende Bert / Stunting Bert

IMG_5244 (Kopie)

Fern pool

IMG_5247 (Kopie)

IMG_5251 (Kopie)

De visjes eten van Bert zijn voeten / Fish nibbling on Berts feet

IMG_5252 (Kopie)

Zoek de vleermuizen / Find the bats

IMG_5253 (Kopie)

We left Exmouth totally satisfied, with destination Karijini. Bert thought it would be better to quit blogging since we had reached the absolute highlight of our trip, but the enthusiastic reactions on our blog always give us the energy to write a new one.

Our next stops were Tom Price (a miners village) and national park Karijini, of which we didn’t really know that much. The drive to Tom Price was like the rest of Western Australia; endless and quite boring, but we don’t really mind. The village itself was full of miners, noisy parrots (who look beautiful, but really are just annoying) and Aboriginals who are just hanging around. The problems related to Aboriginals are much worse than we had expected and it all looks a lot worse than the problems with the post-apartheid that we had seen in South Africa. Everywhere we see drunk Aboriginals who are just hanging around and making problems. Not a single time have we come across a possibility to learn more about the Aboriginal culture and we don’t see any pride of the culture like we saw with the Maori (and New Zealanders of other origins) or with the tribes in southern Africa. It seems like Australia still has a very long way to go.

Tom Price was however a nice village for us to spend the day, with free electricity and 2 hours of free internet. We wanted to sit in the library to work on our blog, but the shire wouldn’t allow us to plug in our laptop there. The only possible place for this was outside in the park (being difficult to travellers is a specialty of some government organizations in Australia). So it happened we sat in front of the liquor store all day, where people already were queuing up before opening hours. If we had put a hat in front of us, I’m sure we would have earned enough to buy a bottle ourselves…

The tourist information was more helpful than the library and they helped us make a 2-day plan for Karijini. Karijini is the second biggest national park of Western Australia and that might be the reason the government decided to turn a piece of this national park into an iron ore mine in 1992. What one day was a beautiful piece of national park is now one big hole where 400 employees are on a weekly fly-in-fly-out roster from their homes in other parts of the country. Chapeau for the Australian government on this immaculate example of nature conservation and environment politics!

We had planned a hike to the peak of the second highest mountain in Western Australia; Mount Bruce. According to the information the hike would take 6 hours, but according to the friendly woman of the tourist info, we could do it in 3,5. The hike was quite long in kilometres, but not difficult. After 1,5 hour we reached the top. The view was fantastic, with a good view of the mine and the national park. We rushed down again in a bit over one hour, because we had much more planned for the day!

Karijini is a park that consists of several gorges which gives you great views when you are on top of the gorges, and nice hikes when you hike down and into the gorges. According to some other travelers, Hancock gorge would be the highlight, so we decided to start there. The view was great and climbing in and out of the 100 meter gorge was a good training after sitting in our car for so many days. We couldn’t keep our feet dry at Hancock gorge and in some point we had to take off our shoes and continue barefoot. After the ‘spider walk’ we arrived in Kermits pool; the end of the walk and an amazing swimming hole. With an air temperature of about 35 degrees, the cold water was very welcome!

After a night on a busy free ‘campsite’ we drove to the other site of the park for more hiking in Dales gorge. We started early in the morning and after a short hike we arrived at Circular pool, 1 of the best swimming spots we have ever been to! Another couple just left so we had the whole spot to ourselves. It was a bit cold so early in the day, but for sure refreshing! We also visited the Fortescue falls, another idyllic swimming hole. The last stop in Karijini was Fern pool, where you can swim under a small waterfall. Bert put his feet in the water and within seconds a lot of fish arrived to nibble his feet! I thought it was a bit scary, so after a quick round in the pool, I kept myself on land.

Karijini was amazing and even better since we had no expectations! It was a perfect visit to another highlight of Western Australia!

3 thoughts on “Karijini National Park

  1. Echt een supermooi park zeg! En ook hele mooie foto’s! Jullie zijn toch van de gratis dingen en besparingen op reis? Dan had je toch een Dokter Fish behandeling mee moeten pakken Paulien, hier betalen de mensen grof geld voor die zuigende vissen!

    • Ik vond het heerlijk, tientallen visjes lekker aan je voeten aan het knabbelen.. Het was eigenlijk wel een beetje gek en het kriebelde een beetje, de iets grotere visjes namen soms een flink hap en dat voelde ik best wel. Karijini was zeker een mooi park met vooral de fijne plekjes om te zwemmen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *