Lesotho

—Scroll down for English—

De meeste toeristen gaan via de Sanipas Lesotho binnen voor een dagtocht. Naast de Sanipas bezoek je dan een “authentiek” Basotho (zo heten de inwoners van Lesotho) dorp en de hoogstgelegen pub van Afrika. Wij wilden graag zelf door Lesotho rijden om te zien hoe het iets meer buiten de gebaande paden eruit ziet. Toch begonnen we met een drankje in de hoogstgelegen pub; nu we er toch zijn zeg maar. De gluhwein smaakte goed bij een temperatuur die Afrika-onwaardig was. Daarna vervolgden we onze weg over vers geasfalteerde wegen. We besloten vroeg te stoppen in St. James, een klein dorpje midden in de bergen. Ondanks dat deze lodge vermeld wordt in de Lonely Planet, leken de mensen niet echt klaar voor onze komst. Ter plekke moest nog gehaast een bankstel, vloerkleed, brandhout en water georganiseerd worden. Nu zou je denken dat die laatste 2 het makkelijkste waren om te regelen, maar dan heb je het fout. In een land dat compleet boven de boomgrens ligt, is hout een heilig goed. Gelukkig werkte de steenkool (direct uit de mijn) net zo goed. Water bleek onmogelijk, de leidingen waren bevroren.
Nadat we ons in de rondavels geinstalleerd hadden, was het tijd om een rondje te lopen door het dorp. De paar mannen die we op straat zagen moesten vooral een beetje lachen om en naar die 3 Hollandse meiden, maar het waren de kinderen die ons in het Engels toeriepen. Ze wilden graag een praatje met ons maken en nog liever poseren voor de camera. Later vonden we trouwens de andere mannen van het dorp: in de kroeg natuurlijk! Wat doe je anders op zondagmiddag? Wij keken naar hun potje pool en zij keken naar ons.

Na een koude en korte nacht stonden we te genieten van het prachtige uitzicht toen we zagen dat de school begon. Van alle kanten kwamen kinderen zo hard mogelijk de berg af gerend en we snapten al snel waarom: ze waren te laat! Dat gaat hier niet ongemerkt voorbij, de meester stond klaar om alle laatkomers een flinke tik op de hand te verkopen met een stok. Een harde confrontatie met de realiteit in dit anders zo mooie land…

Wij vervolgden onze weg via het skigebied (ja echt!) richting het noorden van het land. De route was adembenemend fantastisch en de foto’s kunnen dat absoluut niet laten zien. Helaas heb ik te weinig woorden die de vergezichten kunnen beschrijven en zullen jullie het dus toch met de foto’s moeten doen. Na een paar uur stopten we bij een ‘culturele bezienswaardigheid’ wat ontzettend leuk bleek te zijn. Echte rotstekeningen van de bosjesmannen en uitleg over hoe de Basotho mensen leven. Na deze korte stop was het tijd om de grens met Zuid-Afrika weer over te steken en weer in de westerse wereld (Supermarkt! Electriciteit! Water!) binnen te komen. We deden ons te goed aan een gratis cider en bierproeverij om de volgende dag via een prachtige route weer terug te rijden naar het begin van de Sanipas.

 IMG_8877-1 (Kopie)De hoogstgelegen pub van Afrika / The highest pub in Africa

IMG_8881-2 (Kopie)Dagelijks leven in Lesotho / Daily life in Lesotho

IMG_8882-3 (Kopie)Dit is zoals ik Afrika verwacht had! / This is how I expected Africa to be!

IMG_8888-4 (Kopie)Deze meisjes wilden graag poseren / These girls really wanted to pose

IMG_8901-6 (Kopie)Onze rondavel van de buitenkant / The outside of our rondavel

IMG_8900-5 (Kopie)En de binnenkant / And the inside

IMG_8908-7 (Kopie)De meester met de stok… / The teacher with the stick…

IMG_8934-9 (Kopie)Prachtige bergen / Beautiful mountains

IMG_8943-11 (Kopie)Skien in Afrika! / Skiing in Africa!

IMG_8948-12 (Kopie)Nog een mooie weg / Another nice road

IMG_8953-13 (Kopie)

IMG_8957-14 (Kopie)De gids laat ons de grot zien / The guide shows us the cave

IMG_8960-15 (Kopie)En de rotstekeningen / And the rock art

IMG_8967-16 (Kopie)

IMG_8974-17 (Kopie)

Zo ziet de slaapkamer eruit / This is how the bedroom looks like

Panorama Lesotho-8 (Kopie)

Lesotho: een oneindigheid van niks dan bergen / Lesotho: endlessly nothing else than mountains

IMG_8983-18 (Kopie)

Bert heeft wel zin in de bier en ciderproeverij / Bert is looking forward to the beer and cider tasting

Panorama Golden Gate 2-19 (Kopie)

Het fantastisch mooie Golden Gate national park / The incredible Golden Gate national park

IMG_9035-20 (Kopie)

Elandantilopen in Golden Gate / Eland in Golden Gate

Most tourists enter Lesotho through the Sani pass for a day trip. Besides the Sani pass, you will then visit an ‘authentic’ Basotho (that’s how the inhabitants of Lesotho are called) village and the highest pub of Africa. We wanted to drive through Lesotho ourselves to see how the country is outside of the typical touristic places. Anyhow, we started with a drink in the highest pub in Africa, while we were there anyway. The gluhwein was great and complemented the temperatures that were Africa-unworthy. After the pub we hit the road again and we decided to stop early in St. James, a small village in the mountains. Even though this lodge was mentioned in the Lonely Planet, the people didn’t seem to be ready for tourists at all. They still had to organize couches, a carpet, firewood and water. One might think that the last 2 are the easiest to organize, but you’re wrong. In a country that is completely above the tree level, wood is holy. Luckily the stone coal we got straight out of the mine worked well. Water was impossible, the pipes were frozen.
After we installed ourselves in our rondavels, it was time to walk around the village. The few men we met on the street were mostly laughing about and at those 3 Dutch girls, but it were the children that started talking to us. The just wanted to chat a bit or even better; pose for our camera. Later we found the other men of the village: in the pub of course! What else do you do on a Sunday afternoon? We looked at their game of pool and they looked at us.

After a short and cold night we were enjoying the amazing view when we saw the school was starting. From all sides, children came running down the mountain as fast as they could and we soon found out why: they were too late! Being late is not something that goes unnoticed in Lesotho, the teacher was waiting for all the latecomers to hit them on their hands with a stick. A harsh confrontation with reality in this otherwise so beautiful country…

We continued our way to the skiing area (yes, really!) and towards the northern part of the country. The route was breathtakingly fantastic and the pictures can’t possibly reflect that. Unfortunately I have no words to describe the landscapes so you will have to do with the pictures anyway. After a few hours we stopped at a ‘cultural sight’ which turned out to be really fun. Real rock art by bushmen and a small museum that showed how the Basotho people live. After this short stop it was time to cross the border into South Africa again and join the Western world (Supermarket! Electricity! Water!). We enjoyed a free cider and beer tasting and the next day we continued over an amazing road again, back to the beginning of the Sani pass.

2 thoughts on “Lesotho

  1. Een bijzonder land(je) hoor! Ik heb even gegoogeld, 2 miljoen inwoners, en ik heb ook prachtige natuurfoto’s met veel groen gezien en mooie vergezichten. Toch leuk, zo’n ongepland verrassend bezoekje.
    Het blijft geweldig leuk om jullie blog te lezen, ik kijk weer uit naar het volgende verhaal.
    Helaas begreep ik dat jullie de komende twee weken weinig internet zullen hebben, maar we wachten rustig af…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *