Cape Town Baby!

—Scroll down for English—

Iedereen zag er enorm naar uit om in Kaapstad aan te komen en elke dag werd meerdere keren ons motto ‘Cape Town Baby!’ over het dek geroepen. Door de goede wind hadden we 3 dagen extra in Kaapstad en die werden goed besteed met verbazing over de beschaafde wereld. Wat veel mensen, winkels, zon en vooral: keuze! Er werd uitgebreid gegeten en gedronken en dat laatste zorgde ervoor dat het enige dat ik over de eerste 3 dagen kwijt wil is: ‘What happened in Cape Town, stays in Cape Town’.

Na deze 3 bonusdagen was het tijd om afscheid te nemen van het schip en de medepassagiers. Er werden nog gegevens uitgewisseld, de barrekening betaald en uitbundig geknuffeld en gezwaaid. Gelukkig zorgen Facebook en email ervoor dat we nog in contact kunnen blijven met iedereen.

Wij namen een taxi naar ons hostel, wat naar later bleek een 2e huis in Kaapstad zou worden voor ons. Daar ging de verbazing over de moderne wereld verder, want we hadden voor het eerst in 2 maanden weer internet! We konden het niet laten om toch even te kijken wat we gemist hadden, dat bleek erg weinig te zijn en dat bevestigde ons vermoeden dat we eigenlijk prima voor langere tijd zonder internet kunnen. Na een paar uur online kwam Ria aan, een vriendin uit Noorwegen die ons een week kwam vergezellen. Uiteraard werden de roddels uit Oslo direct gewisseld voor pinguinfoto’s onder het genot van wijn en lekker eten.

Met Ria wilden we natuurlijk zoveel mogelijk toeristische attracties in Kaapstad bezoeken als mogelijk en we begonnen met een wandeling door Bo-Kaap en een bezoek aan het District Six museum dat vertelt over het leven van de zwarte mensen in de tijd van de apartheid. Daarna genoten we in de zon van de Company’s Garden, een park uit de tijd van de VOC.

We hadden geluk met het weer en het aanbod van Howard en Cathy, die we op de Europa hadden leren kennen, om naar Cape point te gaan. Dit nationaal park is niet het zuidelijkste puntje van Afrika en ook niet de plek waar de Atlantische en Indische oceaan samenkomen (al willen ze dat de toeristen graag laten geloven),maar het is wel een mooie plek! We reden door verschillende dorpjes, bezochten een Afrikaanse pinguinkolonie (=saai) en kwamen ten slotte aan bij Cape point. Daar zagen we gelijk elanden en bavianen en later ook dassies en struisvogels! De 2 korte wandelingen die we deden waren prachtig!

De volgende dag deden we weer zo’n toeristische topper: Robben Eiland. Later hoorden we dat de inwoners van Kaapstad hier zelf niet naartoe gaan. Het was dan ook redelijk sardientjeswerk, met z’n allen op de ferry, daarna in een volle bus een ritje over het eiland om af te sluiten met een polonaise langs Mandela’s cel. Hoogtepunt was onze gids die mij leerde te wennen aan het Afrikaanse motto: ‘In Afrika hebben we geen horloges, we hebben tijd’. Een wijze les, zo is inmiddels als talloze keren gebleken.
Een ferrytochtje maakt hongerig en dus bezochten we Mzoli’s. Een ‘authentiek’ krottenwijk restaurant waar je bij een slager vlees haalt dat daarna op de braai voor je gebakken wordt. Authentiek tussen aanhalingstekens omdat dit restaurant een vermelding in alle reisgidsen heeft en inmiddels in vele reisprogramma’s en bij Jamie Oliver is langsgekomen. Dat deed gelukkig geen afbreuk aan de smaak en we hebben er heerlijk gegeten! Een aantal locals die door de stad zijn aangewezen om op de toeristen te passen hebben we gevraagd om ons rond te leiden door hun wijk. Daardoor konden we meer zien dan wanneer je langs de vele krottenwijken rijdt. Veel huizen zijn inmiddels geen krotten meer, maar echte kleine stenen huizen. De scholen en wegen zagen er prima uit en er wordt continue gewerkt om deze wijken te verbeteren.

Onze volgende stop was de Tafelberg. Het is bijzonder hoe deze berg midden in het centrum van Kaapstad ligt en alle aandacht opeist. We hadden een moeilijke klim in gedachten (want die kabelbaan is onze eer te na natuurlijk!), maar het lot bracht ons naar een makkelijkere route en dat was al intensief genoeg. Na 2,5 uur klimmen bereikten we de top en we kregen er een fantastisch uitzicht voor terug! De dag werd afgesloten met een maaltijd op 1 van de ‘food markets’ van de stad. Allemaal kraampjes met lekker zelfgemaakt eten, superleuk!

Na zo’n inspanning is het goed om de dag erna te ontspannen en dat deden we met een wijntour. Gids Richard reed ons en 2 anderen gasten naar 4 verschillende wijngaarden, waar we 6 wijnen konden proeven. Zes per wijngaard dus, reken zelf maar uit hoe dronken we waren op de weg terug. Tussendoor werden we verwend met bobotie, een Zuid-Afrikaanse specialiteit. Bij onze tour kregen we ook nog chocolade, olijven, olijfolie en kaas,een geslaagde dag!

Toen was het tijd voor Ria om weer terug te vertrekken naar Oslo, maar niet voordat we een bezoek brachten aan onze favoriete plek in Kaapstad: de Old Biscuit Mill markt. In een grote hal kun je alles te eten krijgen wat je maar kunt bedenken en het is nog erg betaalbaar ook. Bitterballen, pizza, wafels, taart, sushi, smoothies, salade, burgers: ze hebben ALLES! Met een goedgevulde maag was het toen dan echt tijd geworden om afscheid te nemen van Ria en Kaapstad!

 IMG_6202-1 (Kopie)

Bert & Ria in Bo-Kaap

IMG_6205-2 (Kopie)

IMG_6211-3 (Kopie)

Bert & Bronwyn in Company’s Garden

IMG_6218-4 (Kopie)

Muizenberg

IMG_6235-5 (Kopie)

Deze Afrikaanse pinguin staat aan de verkeerde kant van het bordje / This African penguin stands on the wrong side of the sign

IMG_6257-6 (Kopie)

Elandantilope / Eland

IMG_6263-7 (Kopie)

Bert, Wally & Ria at Cape Point

IMG_6271-8 (Kopie)

Baviaan / Baboon

IMG_6277-9 (Kopie) IMG_6281-10 (Kopie)

Bert geniet ten volle van het uitzicht / Bert enjoys the view

IMG_6299-11 (Kopie)

9635 km from Amsterdam!

IMG_6329-12 (Kopie)

Wandeling van Cape Point naar Kaap de Goede hoop / Walk from Cape Point to the Cape of Good hope

IMG_6335-13 (Kopie)

Dassie / Rock hyrax

IMG_6339-14 (Kopie)

Bert op het strand / Bert on the beach

IMG_6370-15 (Kopie)

Bert & z’n meisjes bij Kaap de Goede hoop / Bert & his girls at Cape of Good hope

IMG_6379-16 (Kopie)

Een paar bezoekers op de weg / A few visitors on the road

IMG_6383-17 (Kopie)

De route terug naar Kaapstad: Chapman Peak drive / The way back to Cape Town: Chapman Peak drive

IMG_6402-19 (Kopie)

Gevangenis op Robben Eiland / Prison on Robben Island

IMG_6401-18 (Kopie)

Mandela’s cell

IMG_6412-20 (Kopie)

De kok en braai bij Mzoli’s / The cook and braai at Mzoli’s

IMG_6413-21 (Kopie)

“Baie lekker!”

IMG_6501-24 (Kopie)

Bert & Ria geven bijna op… / Bert & Ria almost give up…

IMG_6421-22 (Kopie)

…maar het uitzicht vanaf de Tafelberg was het waard! / …but the view from Table Mountain was worth it!

IMG_6492-23 (Kopie)

IMG_6540-26 (Kopie)

We kregen ook een tour door de wijnkelders / We also got a tour of the wine cellars

IMG_6544-27 (Kopie)

We begonnen de dag met een glaasje Zuid-Afrikaanse champagne / We started the day with a glass of South African champagne

IMG_6546-28 (Kopie)

De omgeving was net zo indrukwekkend als de hoeveelheid wijn / The surroundings were just as impressive as the amount of wine

IMG_6563-29 (Kopie)

Bert & Ria vinden het nog leuk, maar Wally is al dronken / Bert & Ria are still smiling, but Wally is already drunk

IMG_6565-30 (Kopie)

Bert kon de blauwe schimmelkaas natuurlijk niet weerstaan / Bert couldn’t resist the blue cheese

IMG_6570-31 (Kopie)

En ook de flammkuchen de dag erna ging er goed in! / And he also liked the flammkuchen the day after!

IMG_7147-32 (Kopie)

Allerlei lekkers op de Old biscuit mill markt / Loads of good food at the Old biscuit mill market

IMG_7148-33 (Kopie) IMG_7156-34 (Kopie)

Everybody was looking forward to arriving in Cape Town and every day our motto ‘Cape Town Baby’ was shouted over the deck. Due to the good winds, we had 3 days extra in Cape Town and those were used to be surprised about the modern world. So many people, shops, sun and mostly: choice! We ate and drank and the latter is the reason why the only thing I can say about those first 3 days is: ‘What happened in Cape Town, stays in Cape Town’.

After these 3 bonus days it was time to say goodbye to the ship and our fellow passengers. We exchanged contact information, paid the bar bill and waved goodbye. Luckily, Facebook and email make it easy to stay in touch with everybody from the ship.

We took a taxi to our hostel, that later turned out to be our second home in Cape Town. The outside world kept surprising us, because we had internet for the first time in 2 months! We just had to check what we missed the last months, which turned out to be almost nothing and that convinced us it is totally possible to live without internet for a longer period of time. After a few hours online, Ria (a friend from Norway who was going to visit us for a week) arrived. Of course we exchanged gossip from Norway for penguin pictures while having some wine and good food.

We wanted to visit as many touristic attractions as possible with Ria and we started with a walk through Bo-Kaap and a visit to the District Six museum that tells about the life of black people during apartheid. We ended our day in the Company’s Garden where we enjoyed the sun.

Howard and Cathy (friends from the ship) offered to show us Cape point. This national park is not the southern-most point of Africa, neither the place where the Atlantic and Indian ocean come together (they want the tourists to believe those 2 things), but it is a nice place! We drove through different villages, visited an African penguin colony (=boring 😉 ) and finally arrived at Cape point. There we immediately saw eland and baboons and later also dassies (rock hyrax) and ostriches. The 2 short walks we did were amazing!

The next day we visited another touristic top attraction: Robben Island. Later we learned that the Capetonians don’t really visit this place. It was a bit crowded, everybody on the ferry, everybody in a full bus to drive around the island and we ended with walking past Mandela’s cell in a long line. Highlight was our guide who taught me the African motto: ‘In Africa we don’t have watches, we have time’. It turned out to be a wise lesson that makes life here easier!
A ferry ride makes hungry and that’s why we visited Mzoli’s. An ‘authentic’ township restaurant where you buy meat at the butchery and then it’s prepared for you on the barbecue. Authentic in between brackets, because it is mentioned in all the guide books and even Jamie Oliver visited the restaurant for his show. But the restaurant was nice and it tasted amazing! We asked a few locals that were ‘tourist ambassadors’ to show us around the township. In that way we could see a bit more of the township and I was surprised by how nice some parts were. Many of the shacks are now turned into small concrete houses. The school and roads looked good and a lot of infrastructure gets improved.

Our next stop was Table mountain. It is very special how this mountain lies in the middle of the city and takes up all the attention. We wanted to do a challenging hike (because the cable car is too easy of course!), but faith brought us to an easier route and that was actually enough. After 2,5 hours climbing we reached the top and we got an amazing view in return! We ended the day with eating at one of the food markets in town: a lot of stalls with loads of homemade food, really nice!

After a day of exercise it is nice to relax the day after and so we did on a wine tour. Guide Richard drove us and 2 other guests to 4 different wine estates, where we could try 6 wines. That is 6 wines per estate, so you can calculate for yourself how drunk we were on the way back to the hostel… In between we got spoiled with bobotie, a South African specialty and we also got chocolate, olives, olive oil and unlimited cheese tasting; an amazing day!

Then it was time for Ria to return back to Oslo, but not before we visited our favourite place in Cape Town: the Old Biscuit Mill market. In a big hall you can get whatever you can think of and it is very affordable. Pizza, waffles, cakes, sushi, smoothies, salad, burgers: they have everything! With full stomachs, it was time to say goodbye to Ria and Cape Town!

6 thoughts on “Cape Town Baby!

 1. Een paar dagen Zuid-Afrika en jullie zijn die gekookte aardappels op de Europa alweer vergeten! Ziet er erg mooi uit, en ook lekker weer zo te zien!
  Ik was zaterdag bij Nicole en zij heeft me ook enthousiast gemaakt over Zuid-Afrika. De mooie steden, bezienswaardigheden, activiteiten, natuur, dieren, safari’s en dan nog al die wijnen… ik ga ‘m toch maar eens toevoegen aan mijn vakantielijstje!

 2. Weer eens wat anders dan water, ijs en kou. Mooie natuur en dieren in Zuid Afrika, maar ook …..heel veel eten en drinken! Dat gaat er wel in zo te zien!

 3. Loved your Cape Town Baby! Delighted that you were able to visit so many interesting places in and around the Mother City.
  Cheers, L & J

 4. Yay, Cape Town! We were blown away with that awesome city! Looks like we did a lot of the same activities. We loved the Old Biscuit Mill Market! 🙂

 5. Die Dassies zien er wel sympathiek uit. Even verbaasd toen ik ‘elanden’ las, maar dat bleken na het zien van de foto’s elandantilopen te zijn, wat al iets begrijpelijker is.

  “Zes per wijngaard dus, reken zelf maar uit hoe dronken we waren op de weg terug.” 🙂 Foto’s zijn altijd handig om gaten te vullen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *