Corcovado: Heaven on earth!

Vanuit Puerto Jimenez gingen we 3 dagen door de jungle trekken, op zoek naar alle wildlife die Costa Rica nog te bieden had, maar dan op de authentieke manier en niet in die dierentuin-setting die Manuel Antonio was (hoewel ook fantastisch!). Dit zou het hoogtepunt van onze reis door midden-Amerika moeten worden en dus hadden we een maand van tevoren al een boeking gemaakt bij een bureau die door andere toeristen erg goed beoordeeld werd.

De avond voor vertrek ontmoetten we onze gids William die een vlotte babbel klaar had in vloeiend Engels. Dat klonk veelbelovend! Op de ochtend van vertrek stonden we om 5 uur klaar bij het kantoor, maar tot onze schrik was daar niet William, maar Rolando. William was ziek geworden en had Rolando gevraagd om onze gids te zijn. Een jonge jongen (we schatten hem 22, hij bleek 30), een stuk minder goed Engels, pas in zijn 2e seizoen als toeristengids en zijn opleiding nog niet afgemaakt, dus hij had een tijdelijke bevoegdheid als gids. Als dat maar goed zou gaan, in gedachte hadden we onze klachtenbrief al klaar…

We hadden voor de moeilijke route gekozen (hoe kan het ook anders) en we moesten met een jeep naar het startpunt Los Patos gebracht worden, over een hobbelweg en door riviertjes. Vanaf daar zou het 20 kilometer wandelen zijn naar ranger station Sirena, waar we onze 2 nachten zouden doorbrengen. Gelijk in het begin zagen we slingerapen en capucijnapen. Rolando was nog een beetje stijfjes, maar eerlijk is eerlijk: hij was een wandelende encyclopedie. Van iedere plant, dier en zelfs elke vogel kon hij ons de Engelse naam en de latijnse naam vertellen. Niet dat wij dat heel erg interessant vonden of op correctheid konden controleren natuurlijk. Later op de dag spotten we (of beter gezegd Rolando) ook nog veel vogels, vlinders, kikkers, een slang, brulapen, toekans en een miereneter. Moe maar voldaan kwamen we na 9,5 uur wandelen aan bij het ranger station waar Rolando zowaar een tent en 2 luchtbedden tevoorschijn toverde om zo de meest luxe slaapplek van alle bezoekers voor ons in orde te maken! Het ranger station krijgt zijn energie van zonnepanelen en er is maar 2 uur per dag electriciteit, van 6 tot 8, en dus lagen we om half 9 al in diepe slaap.

Op dag 2 stonden we om 4 uur naast onze tent voor een ochtendwandeling. In het donker zijn andere dieren actief dan overdag en dus gingen we met een lampje op pad. We vonden kikkers, een slang, een krokodil van ongeveer 2 meter, een witsnuitneusbeer en weer veel vogels. Na het ontbijt volgde nog een wandeling, met maar 1 doel: een tapir spotten. Ik dacht dat die ongeveer zo groot zou zijn als een varken, maar ineens dook er vanuit het bos een enorm beest op! Daar was onze tapir, bijna zo groot als een koe! Ik was een half uur van slag van deze ontmoeting en Rolando kreeg er steeds meer lol in om met ons te wandelen. We zagen ook weer een witsnuitneusbeer, een zeldzame otter waar de gids meer van onder de indruk was dan wij en veel kleinere dieren. Na de lunch vroeg ik aan de gids of hij nog een tapir voor ons kon vinden en dat bleek niet moeilijk; na een kwartiertje zagen we een relaxende tapir. We waren moe en hadden al zoveel dieren gezien dat we wat lol wilden hebben: kokosnoten eten! Rolando opende vakkundig 2 kokosnoten, 1 om te drinken en 1 om te eten. Hij kwam steeds meer in zijn rol als gezellige gids en vertelde ons over zijn jeugd in de jungle (hij was in het park opgegroeid) en hoe hij illegale goudzoeker was voordat hij gids werd. We bekeken de zonsondergang op het strand en daar verschenen nog 3 tapirs! Een prachtige afsluiting van de 2e dag!

De laatste dag kwam Rolando helemaal los. We moesten weer 20 kilometer wandelen, waarvan delen over het strand in de zon, maar Rolando wist wel alternatieve paadjes door het bos. Onderweg zagen we een heleboel papegaaien en nog een paar witsnuitneusberen en miereneters. Halverwege wist onze gids een anders route; we klommen over superscherpe rotsen met de naar vloed veranderende zee op onze hielen. Toen ik dacht dat we niet meer verder konden bleek dat we een grot in moesten en daar zagen we honderden vleermuizen, fantastisch! In de middag werd onze missie een gifkikker zoeken. Rolando nam ons mee van de paden af, wat ten strengste verboden is en waardoor hij zijn licentie kwijt kan raken, om naar een goede kikkerplek te gaan. En zowaar vond speurder Bert daar de uiterst zeldzame Golfo Dulce kikker! Een speciale gifkikker, hij komt alleen in dit park voor, nergens anders ter wereld! Voldaan liepen we verder, voor ons zat de dag er wel op, we hadden genoeg gedaan en gezien. Maar Rolando gaf zich niet gewonnen, hij wilde nog een kikker zoeken en het liefste ook nog een puma. We speurden verder, maar ons geluk was op… of toch niet! Tot slot zagen we nog 2 zeldzame tayra’s, op 5 minuten lopen voor de parkeerplaats waarvan de taxi ons terug zou brengen naar ons hostel.

En met deze 3 superfantastische dagen kwam onze reis in Costa Rica tot een einde. Onze eerste indruk van onze gids was ontzettend fout, in plaats van een klachtenbrief gaat er een dikke bedankbrief naar het bureau waar we de tour regelden! Het was echt het hoogtepunt en nog beter dan we hadden kunnen dromen. We konden dus met een goed gevoel richting Panama vertrekken voor onze laatste dagen midden-Amerika.

 Aap Howler (Kopie)

Slingerapen / Spider monkeys

Aap Squirrel (Kopie)

Doodshoofdaapjes / Squirrel monkeys

Aap White faced (Kopie)

Witschoudercapucijnaap / White-headed capuchin monkey

Bloem (Kopie)

Een mooie bloem / A nice flower

Coati (Kopie)

Witsnuitneusbeer / Coati

Grot (Kopie)

Rolando en ik in de grot / Rolando and me in the cave

Grote boom (Kopie)

Bert en een hele grote boom / Bert and a really big tree

Jesus Christ lizard (Kopie)

Jezus Christus hagedis (hij kan over water lopen) / Jesus Christ lizard (it can walk on water)

Kever (Kopie)

Hele grote kever / Really big beetle

Kikker (Kopie)

Kikker / Frog

Kikker Golfo Dulce (Kopie)

Golfo Dulce kikker / Golfo Dulce frog

Kokosnoot 1 (Kopie)

Rolando opent een kokosnoot / Rolando opens a coconut

Kokosnoot 2 (Kopie)

En Bert drinkt m op! / And Bert drinks it!

Kokosnoot 3 (Kopie)

Een kokosnoot om te eten / A coconut to eat

Krab (Kopie)

Krab / Crab

Krokodil (Kopie)

Krokodil / Crocodile

Macaw (Kopie)

Geelvleugelara / Scarlet macaw

Macaw 2 (Kopie)

Miereneter (Kopie)

Miereneter / Anteater

Miereneter 2 (Kopie)

Otter (Kopie)

Zoek de otter! / Find the otter!

Paulien knie (Kopie)

Beetje gewond, maar nog steeds vrolijk / A bit hurt, but still happy

Ranger Station (Kopie)

Sirena ranger station

Slang Green Parrot (Kopie)

Green parrot snake

Slang Northern Cat Eye (Kopie)

Northern cat eye snake

Specht (Kopie)

Specht / Woodpecker

Sprinkhaan (Kopie)

Hele grote sprinkhaan / Really big grasshopper

Tapir (Kopie)

Tapir!

Tayra (Kopie)

Tayra

Tent (Kopie)

Onze tent is die in de hoek / Our tent is the one in the corner

Tiger Heron (Kopie)

Tijgerroerdomp / Tiger heron

Toekan (Kopie)

Toekan / Toucan

Vis (Kopie)

Mooie vis / Nice fish

Vleermuizen (Kopie)

Heel veel vleermuizen / A lot of bats

Vlinder 1 (Kopie)

Vlinder / Butterfly

Vlinder 2 (Kopie)

Vlinder 3 (Kopie)

Deze grote vlinder zie je overal vliegen, maar hij zit nooit stil voor een foto. Dus hier alleen de vleugels, de rest was opgegeten. / You see this big butterfly everywhere, but it never sits down for a picture. So here only the wings, the rest was eaten.

Vogel 1 (Kopie)

Rare vogel / Strange bird

  Walvis (Kopie)

Walvis / Whale

From Puerto Jimenez we planned to hike through the jungle for 3 days, looking for all the wildlife Costa Rica has to offer, but in a more authentic way than in the zoo-setting of Manuel Antonio (although that was amazing already!). This would be the highlight of our trip through central America and that’s why we booked it already a month in advance with an agency that had good online reviews. The evening before we would leave, we met up with our guide William who could speak fluent English. It sounded promising! The next morning we were there at 5, but it wasn’t William who was there, but Rolando. William got sick and asked Rolando to be our guide. A young guy (we thought around 22, he turned out to be 30), his English was not super, it was only his 2nd season as a tourist guide and he didn’t finish his courses yet, so he only had a temporary tour guide permit. If only the tour would be as expected, in our minds we were already writing the complaint letter…

We had chosen the difficult route (of course) and we had to go by jeep to the starting point Los Patos, over an unpaved road and through rivers. From there it would be a 20 km hike to the ranger station Sirena where we would camp for 2 nights. Already in the beginning we saw spider monkeys and white-faced capuchin monkeys. Rolando was still a bit stiff, but to be honest: he was a walking encyclopaedia. From every plant, animal and even bird he could give us the English and Latin name. Not that we were very interested in that or that we could even check if he was correct of course. Later that day we (or better said: Rolando) spotted a lot of birds, butterflies, frogs, a snake, howler monkeys, toucans and an anteater. Tired but happy we arrive at the ranger station after 9,5 hours of hiking where Rolando fixed a tent and 2 air mattresses for us to give us the most luxurious sleeping place of all visitors! The ranger station gets its electricity from solar panels and there is only electricity between 6 and 8 pm and that’s we were in deep sleep already at 8.30.

On day 2 we got up at 4 am for a morning walk. In the dark you can see other animals than on daytime so we left with our headlamps. We found frogs, a snake, a 2-meter crocodile, a coati and lots of birds. After breakfast we did another hike with only 1 goal: spotting a tapir. I thought it would be the size of a pig, but suddenly a huge animal came out of the forest. There was our tapir, almost as big as a cow! I was impressed of meeting this animal for another 30 minutes after and Rolando got more and more excited about showing us animals. We also saw (again) a coati, a rare otter about which our guide was more excited than us, and a lot of small animals. After lunch I asked Rolando if he could find us another tapir and that was not too difficult: after 15 minutes we saw a relaxing tapir. We were tired and had already seen so many animals that we wanted to do something else: eat coconut! Rolando opened 2 coconuts for us like a pro, 1 to drink and 1 to eat. He grew in his role as the fun guide and told us about growing up in the forest and how he worked as an illegal gold miner before he became a tourist guide. We looked at the sunset at the beach and we saw 3 more tapirs! An amazing end of the 2nd day!

The last day, Rolando became even more fun. We had to walk 20 km again, of which parts on the beach in the sun, but Rolando knew some alternative paths through the forest. On the way we saw a lot of macaws, a few coatis and anteaters. Halfway our guide knew another route; we climbed over sharp rocks with the sea changing to high tide behind us. When I thought we were stuck and couldn’t go any further it turned out we had to climb into a cave and there we saw hundreds of bats: amazing! In the afternoon our mission became to find a poison frog. Rolando took us off the paths, something that is strictly forbidden and can cause a guide to lose his license, to find a good frog spot. And then Bert found the really rare Golfo Dulce frog! A special poison frog as you can only find it in the Corcovado park and nowhere else in the world! For us that made the day, we were tired and had seen enough now. But Rolando was unstoppable and kept looking for another frog and he also wanted to find a puma for us! We searched, but our luck was gone… or not! In the end we saw 2 rare tayra’s, only 5 minutes before the parking lot from where the taxi would drive us back to our hostel.

And with these 3 superfantastic days, our trip in Costa Rica came to an end. Our first impression of our guide was totally wrong, instead of a complaint letter we will write a big thank you letter to the office we booked the tour with. It really was the highlight and even better than we could have imagined. We could leave to Panama for our last days in Central America with a very good feeling.

6 thoughts on “Corcovado: Heaven on earth!

 1. Ben ik weer de eerste! Dat heb je als je met een gebroken pols jezelf moet vermaken in het pension. Dan ben je blij met je internetverbinding! Wat een tocht hebben jullie gemaakt, veel kilometers! De foto’ s zijn prachtig, veel dieren gezien! Morgen zitten jullie in een heel ander gebied, op weg naar Antarctica! Heel veel plezier op het prachtige zeilschip “Europa”

 2. Wooow, wij hebben wel iets gemist in costa rica lees ik, namelijk corcovado N.P.! Jullie hebben echt veel gelopen en gezien! Waarschijnlijk waren jullie zo enthousiast waardoor de gids ook extra zijn best deed!
  Nog een kleine tip voor de volgende keer: die blauwe vlinder, de morpho genaamd, heeft wel degelijk stil gezeten voor jouw camera. Echter, van de buitenkant is het die bruinige vlinder met dat oog. Misleidend vlindertje dus.
  Tijd om de tropen achter jullie te laten. Dus hup, aan boord van die prachtige zeilboot! Ik spreek jullie over 52 dagen wel weer! Onze vakantie zit er trouwens ook weer op. Laatste dag skiën en morgenvroeg zu Hause! Tschüss, ciao, adios! Enjoy!

 3. Gewoonweg adembenemend te beseffen welke dieren jullie allemaal gezien hebben. Bedankt voor de foto’s, geven goede indruk van grootte dieren in kwestie. Die miereneter, toekan, tapir, tayra (alsof iedereen zomaar gelijk weet welk dier hiermee bedoeld wordt :-)), die specht, …
  Echt een once in a lifetime experience.
  Die rare vogel is blijkbaar een ‘Northern Jacana’ (http://en.wikipedia.org/wiki/Northern_jacana).

 4. Pingback: 1 Year! | Bert & Paulien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *