Etappe / Leg 1 + 2: Oslo – Grimstad – Scheveningen

–Scroll down for English–

Na enkele nachten slapen begint ons bootje meer en meer als thuis te voelen en geleidelijk aan leren we ook waar alle knopjes die we overal vinden voor dienen. Terwijl Bronwyn en Paulien zich vooral op de inkopen richten en een volledig weekmenu samenstellen ontpop ik mezelf tot klusjesman, iets waarvan ik nooit dacht dat het in me zou zitten. Alsof ik het al jaren doe loop ik plots van het ene naar het andere klusje om alle foutjes op te lossen en voor alles een oplossing te bedenken. De Fransen (onze boot is van het Franse merk Dufour) kunnen misschien mooie bootjes ontwerpen maar om ze in elkaar te zetten is nog iets anders. Een dubbele deur die niet sluit, een slot die niet op slot kan en enkele loszittende panelen zijn maar enkele van vele voorbeelden dat afwerking duidelijk niet de sterkste kant is van deze producent. Heel vreemd als je het mij vraagt, zeker in een luxesegment als zeilboten. Alsof je een nieuwe auto koopt waarvan het raam niet helemaal dicht kan.

Naast alle losse schroefjes terug vastdraaien hield ik me ook vooral bezig met opruimen en indelen van alle opslagruimten. Wetende dat we vanuit Las Palmas ongeveer 3 weken nodig hebben om de oceaan over te steken en dat we misschien met 5 zullen zijn is dit een uitdaging om u tegen te zeggen. Niet alleen voor alle eten en drinken moet een plekje gezocht worden maar ook voor de extra zeilen, reparatiemateriaal, reserveonderdelen, extra diesel, generator, benzine, waterpompen, extra reddingsvesten, persoonlijke spullen en Andre zijn vele gadgets 🙂

Het eerste deel van Oslo naar Grimstad zou ongeveer 20u duren en voor de gelegenheid had Andre een kennis uitgenodigd die ons misschien later op onze reis gaat vervoegen en zo konden we gelijk kijken hoe het leven aan boord is met 5 mensen in plaats van 4. Het was een vuurdoop die er ons meteen aan herinnerde aan wat voor gek avontuur we deze keer wel niet begonnen zijn. Met enkel tegenwind moest het volledige traject met de motor afgelegd worden dus van zeilen kwam helemaal niets in huis. Dit betekende ook minder stabiliteit en de boot moest constant tegen de golven inbeuken met tot gevolg dat iedereen behalve onze kapitein een beetje zeeziek werd.

De volgende middag kwamen we aan in Grimstad, de thuishaven van Andre, waar nog enkele dingen (zoals een reddingsvlot voor 8 personen) moesten opgehaald worden en waar we nu echt de laatste voorbereidingen konden treffen om dan echt te kunnen vertrekken. De hele boot werd uitgemest en alles wat thuis kon blijven bleef thuis en al het andere kreeg een plaatsje aan boord. Het dek werd nog een keer goed schoon gespoten, proviand voor een week werd ingeslaan en voor we het beseften waren we plots helemaal vertrekkensklaar! We kozen meteen voor het ruime sop en zo snel als we konden hesen we onze zeilen. We hadden een hele rustige avond, met zowel de maan als de zon heel laag aan de horizon en begonnen ook meteen aan onze nachtshiften. Van zeeziekte deze keer helemaal geen sprake.

Tijdens onze eerste nacht waren we meteen getuige van een bijzonder natuurfenomeen; de rode maan. Rond 4u ’s nachts stonden de zon, de aarde en de maan op 1 lijn en zagen we de schaduw van de aarde over de maan verschijnen die daardoor een rode gloed kreeg. Net zoals de heldere hemel; prachtig! De volgende ochtend werd ik nog veel aangenamer verrast toen ik op zoeen 30 meter van onze boot een diep gehijg hoorde die ik eerder dit jaar ook al gehoord had. In mijn ooghoek zag ik een grote donkere rug met een kleine vin in het water verdwijnen; een walvis! Nog tweemaal kwam het reusachtige dier in de buurt van onze boot naar adem happen om dan weer naar de dieperik te verdwijnen. Deze vinvis hebben we verschillende keren gezien vanop de Bark Europa maar om deze zo dicht bij huis ergens tussen Denemarken en Noorwegen te zien vond ik heel bijzonderder. Iets later kwamen ook enkele dolfijnen rond onze boot zwemmen, veel leuker dan de vele grote schepen en olieplatformen die we aan de horizon zagen voorbijkomen.

Ik kon mijn vreugde niet op en ging de hele dag op dit elan verder. We maakten bijna geen snelheid en het leek wel een prachtige zomerdag. Het perfecte moment om mijn oude Noorse hobby weer op te gaan pikken. Ik had uiteraard mijn vishengels meegenomen voor deze reis en dat leverde meteen wat op. Na minder dan een halfuur vissen moest ik al stoppen want ik had al 4 dikke makrelen aan mijn haak geslagen. Die avond aten we heerlijke verse makreelfilet.

De volgende dagen waren ook op het zeilfront heel rustig. We gebruikten de tijd om bij te slapen, klusjes af te werken en we kregen ook onze eerste zeillessen van Andre. Op de derde dag met weinig wind vonden we het genoeg geweest en besloten we om een stuk met de motor te varen anders zouden we er nooit komen. Nu beginnen de Waddeneilanden op onze radar te verschijnen en eindelijk hebben we een goede wind te pakken. Het ziet er naar uit dat we op tijd zullen zijn om het weekend in Nederland door te brengen, hopelijk krijgen we dan enkele trouwe lezers op bezoek!

DSCN2380 (Kopie)

Laatste avondmaal op noorse vaste ground / Last supper on the norwegian main land

DSCN2379 (Kopie)

Paulien en Bronwyn zijn er helemaal klaar voor! / Paulien and Bronwyn are totally ready (looking like pro’s)!

dolphins (Kopie)

Dolfijnen bij Denemarken / Dolphins in Denmark

DSCN2382 (Kopie)

Zeil-selfie / Sailing selfie

DSCN2383 (Kopie)

Lekkere dikke makrelen gevangen, achter mij honderden nieuwe vrienden die zaten te wachten tot ik de vis begon schoon te maken. /

Catching dinner, behind me there were hundreds of seagulls waiting for me to clean the fish.

DSCN2384 (Kopie)

Vrachtschepen en tankers ontwijken bij de kust van Nederland /

Trying to avoid big cargo ships and tankers near the Dutch coast

After a few nights sleeping on our boat it started feeling more and more like home and slowly we get to know where all the buttons on the control panel are for. While Bronwyn and Paulien mainly focus on grocery shopping and making a menu for the week I turn into some handyman of which I never knew I had it in me. Like I am doing it for years, I walk around doing chores and fixing things. The French (the boat is from the French brand Dufour) may be good at designing pretty boats but they do suck at putting them together. A door which doesn’t close, a lock which doesn’t lock and several loose panels here and there are just a few of many examples of small things which have to be fixed. I found it very remarkable that when you buy a new boat there are so many small things which are not done properly, especially in a luxury segment such as sailing vessels. It’s like buying a new car with a missing window.

Besides screwing everything back together I was also mainly busy organising and cleaning out all storage spaces. The crossing from Las Palmas to St-Lucia will take around 3 weeks and knowing there might be a 5th person joining, finding a space for everything is quite a challenge. Besides food for 3 weeks there are also extra sails, equipment for repairs, spare parts, extra diesel and petrol, a generator, water pumps, extra life vests, personal stuff and Andre’s many gadgets 🙂

The first stretch of Oslo to Grimstad would take around 20 hours and Andre invited an acquaintance for the occasion so we could immediately find out how life on board is with 5 people. It reminded us right away of what a crazy adventure we started. With only head wind we had to motor the whole way so we did not sail at all. This also means the boat was less stable and was constantly bouncing into the waves. Everybody got seasick except for our captain.

The following day we arrived at Andre’s home where we had to pick up some things (like a rescue raft for 8 people) and make the last preparations before we could really really leave. All unnecessary items stayed at home and everything finally got its spot on board. I cleaned the deck one more time, Bronwyn and Paulien did all the shopping and before we realised it we were ready to go! We headed towards the open waters right away and hoisted our sails. It was a very calm evening, with both the sun and moon at the horizon and we started our night shifts. This time nobody got seasick.

During our first night we witnessed a nature phenomenon called ‘the red moon’. Around 4 in the morning, the sun, earth and moon lined up and we saw the shadow of the earth sliding over the moon giving a red glow; beautiful! The following morning was even more special when I suddenly heard a deep breath coming out of the water at around 30 meters from our boat. It was something that I heard earlier this year from the bark Europa. In the corner of my eye a saw a huge dark back with a small fin disappearing in the water. It was a fin whale! Twice more the whale took a deep breath close to our boat before disappearing in the deep again. I never expected to see whales this closes to home, somewhere in the ocean between Norway and Denmark. A little later some dolphins were swimming around our bow. A day could not start any better than this.

Since we were making little speed and it was such a beautiful sunny day I wanted to pick up my Norwegian hobby again. For this trip I of course had to bring my fishing equipment and I was very eager to try it again. After half an hour I had to stop fishing because I already caught 4 very big mackerels. That night, we had fresh mackerel filet for dinner.

The next days were also very quiet. We used our time catching up with some sleep, finish some chores and we had our first sailing lessons from Andre. After 3 days with little wind we decided to turn on the engine for a while otherwise we would never get to the Netherlands. The Wadden Islands started to appear on the radar and finally we had some good sailing winds. It looks like we will be in the Netherlands before the weekend starts. Hopefully some of our loyal blog readers will come and visit us!

 

 

5 thoughts on “Etappe / Leg 1 + 2: Oslo – Grimstad – Scheveningen

  1. De trouwe lezers komen eraan! Ik ben heel benieuwd naar jullie nieuwe verblijf de komende maanden. Ook leuk om jullie reisgenoten te ontmoeten! Tot straks!

  2. Your blog is so interesting! I don’t know how you find time to write so beautifully. Keep it up…we are following you all the way. How many kilos of potatoes did Paulien and Bronwyn bring on board?

    • Hi Joan, nice to hear from you and that you are following us. We’re taking it quite easy with the potatoes but it seems like Bronwyn doesnt manage to do without 😉 Is that a typical canadian thing? I’m just kidding, we also like potatoes (but not every day).

  3. Ik vond het erg leuk dat ik jullie en de Norita dit weekend heb kunnen zien. Als ik vanaf nu de verhalen op de site lees, dan weet ik wie de mede-zeilers zijn en hoe de boot eruit ziet, geeft toch een beter beeld! Veel plezier met zeilen en succes met het leven op kleine oppervlakte 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *