Next: Norway!

Na een goede maand in Nederland en België was het dan toch echt tijd om verder te reizen. We moesten de autoreis naar Azië helaas aan ons voorbij laten gaan, maar inmiddels was er een andere kans voorbij gekomen, die we besloten te grijpen. Na onze backpacks opnieuw gepakt te hebben vertrokken we naar…. Noorwegen!

We verbleven een lang weekend in Oslo, wat een goed weerzien met oude vrienden opleverde. We vermaakten ons een dagje als toeristen in Drobak, we vierden een feestje en wandelden rond in ‘onze’ stad. Met dank aan onze vrienden die onderdak, eten en gezelligheid verzorgden.

Na het weekend was het tijd om te doen waarvoor we eigenlijk naar Oslo kwamen. We haalden Bronwyn (een Canadese die we op de Bark Europa hebben leren kennen) op van het vliegveld en zetten koers richting Asker. Daar lag Norita op ons te wachten, samen met eigenaar André. S/V Norita is een zeilschip van bijna 11 meter dat de komende maanden ons thuis zal zijn. Samen met André en Bronwyn gaan we namelijk naar de Caraiben zeilen!

We zijn inmiddels een paar dagen aan boord en we beginnen (alweer) gewend te raken aan het leven in een kleine ruimte. We hebben al hard gewerkt, van het dek schrobben tot inkopen doen en van leren hoe de douche werkt tot leren hoe de navigatie werkt. De Norita is waarschijnlijk het schip met de meeste gadgets. We hebben de hele reis internet en satellietteelefoon, voorlopig nog tv en radio, we kunnen de boot besturen vanuit ons bed en we hebben een drone aan boord die ons vanuit de lucht kan filmen (hopelijk gaat dat werken…). We kunnen ook zeewater omzetten in drinkwater, we hebben een oven om ons eigen brood te kunnen bakken en we hebben allemaal het nieuwste van het nieuwste qua zeilkleding en veiligheidsuitrusting.

Zodra de laatste dingetjes aan onze boot gedaan zijn, zijn we klaar om te vertrekken! Dat zal hopelijk over een paar dagen zijn. De route gaat via de Europese kust naar de Canarische eilanden. Hoe precies, dat laten we van de wind afhangen. Maar hoe dan ook hopen we dat jullie ons ook op dit deel van onze reis blijven volgen! Informatie over waar we nu precies zijn vind je in ieder geval alvast op www.svnorita.com.

IMG_2773 (Kopie)

Ria and Martina in Drobak

IMG_2771 (Kopie)

In Oscarsborg

IMG_2766 (Kopie)

Oscarsborg

DSCN2372 (Kopie)

Wally was ook mee naar Drobak! / Wally also joined us in Drobak!

group

Bert, Paulien, Andre, Bronwyn en Ylva (die een dagje meezeilde) / Bert, Paulien, Andre, Bronwyn and Ylva (who joined us for a day)

DSCN2376 (Kopie)

Ons eerste eten aan boord /  Our first dinner on board

DSC_0014 (Kopie)

De binnenkant van de boot, nog een beetje rommelig / The inside of the boat, still a bit messy

DSC_0013 (Kopie)

DSC_0012 (Kopie)

In warmer weer kunnen we hier lekker zitten / When the weather gets better we can sit here

DSC_0011 (Kopie)

DSC_0008 (Kopie)

asker

Nog even uit het water voor onderhoud / Out of the water for maintenance

After a month in the Netherlands and Belgium, it was time to move on. Unfortunately we had to cancel the trip by car to Asia, but a new chance came up and we decided to grab it. After packing our backpacks again, we left for… Norway!

We stayed a long weekend in Oslo and it was nice to see some of our friends again. We enjoyed ourselves a day as tourists in Drobak, we partied and just walked around in ‘our’ city. With thanks to our friends who gave us a place to sleep, food and really good company.

After the weekend it was time to do the thing that brought us to Norway in the first place. We picked up Bronwyn (a Canadian we met on the Bark Europa) from the airport and went to Asker. There we had Norita waiting for us, together with her owner André. S/V Norita is a sailing vessel of almost 11 meters which will be our home for the upcoming months. Together with André and Bronwyn we will sail to the Caribbean!

We are already a few days on board and we are getting used to living in a small space (again). We worked hard, from scrubbing the deck to buying supplies and from learning how the shower works to learning how the GPS system works. Norita is probably the ship with the most gadgets. We will have internet and satellite phone the whole way, we have tv and radio, we can steer the ship from our beds if we want to and we have a drone that can film us from the air (if it will work…). We can also make drinking water out of sea water, we have an oven to bake our own bread and we have the fanciest sailing and emergency gear on the market.

As soon as the last maintenance is finished, we are ready to leave! Hopefully that will be in a day or 2. The route goes along the European coast to the Canary islands. Exactly which ways and countries will be decided by the wind. Anyway we hope you will still follow us on this part of our journey as well! Information about where we are right now is already available on www.svnorita.com.

5 thoughts on “Next: Norway!

  1. Weer een geweldige reis in het vooruitzicht! Geniet ervan! Enne….ik hoop dat de wind jullie nog even aan de Nederlandse kust brengt. Zou leuk zijn, even een kijkje nemen aan boord!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *